Thứ Hai, 08/08/2011 - 18:20

ĐH Nông lâm TPHCM tuyển 1.360 chỉ tiêu NV2

(Dân trí) - Theo quyết định mà hội đồng tuyển sinh ĐH Nông lâm TPHCM vừa công bố thì trường dành đến 1.360 chỉ tiêu xét NV2 ở cơ sở đào tạo chính tại TPHCM. Riêng hệ ĐH, tổng chỉ tiêu xét NV2 là 960.

Điểm trúng tuyển vào trường năm nay đa số đều lấy bằng với điểm sàn. Trừ các ngành lấy điểm cao như Công nghệ Sinh học: 17.5 điểm (khối B); Công nghệ thực phẩm: 15.5 điểm (khối B); các ngành Thú ý, Công nghệ kĩ thuật Hóa học, Kỹ thuật Môi trường, Quản lí tài nguyên và môi trường đều lấy 15 điểm (khối B).

STT

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

 

A

B

D1

D3

A. Đào tạo trình độ Đại học

 

 

 

 

 

* Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

100

13

 

 

 

 

   + Cơ khí nông lâm

101

13

 

 

 

 

- Công nghệ chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Chế biến lâm sản

102

13

 

 

 

 

   + Công nghệ giấy và bột giấy

103

13

 

 

 

 

   + Thiết kế đồ gỗ nội thất

112

13

 

 

 

 

- Công nghệ Thông tin

104

13

 

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật nhiệt

105

13

 

 

 

 

- Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

106

13

 

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

108

13

 

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật ôtô

109

13

 

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật Hóa học

107

14

15

 

 

 

- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

  + Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi)

300

13

14

 

 

 

  + Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi

321

13

14

 

 

 

- Thú y, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Bác sĩ thú y

301

14

15

 

 

 

   + Dư­ợc thú y

302

14

15

 

 

 

- Nông học (cây trồng và giống cây trồng)

303

13

14

 

 

 

- Bảo vệ thực vật

304

13

14

 

 

 

- Lâm nghiệp, gồm 3 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

  + Lâm nghiệp

305

13

14

 

 

 

  + Nông lâm kết hợp

306

13

14

 

 

 

  + Quản lí tài nguyên rừng

307

13

14

 

 

 

  + Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp

323

13

14

 

 

 

- Nuôi trồng thủy sản, có 3 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Nuôi trồng thủy sản

308

13

14

 

 

 

   + Ngư­ y (Bệnh học thủy sản)

309

13

14

 

 

 

   + Kinh tế - quản lí nuôI trồng thủy sản

324

13

14

 

 

 

- Công nghệ thực phẩm, có 3 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

  + Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm

310

13,5

15,5

 

 

 

  + Bảo quản chế biến NSTP và dinh du­ỡng nguời

311

13,5

15,5

 

 

 

  + Bảo quản chế biến NS và vi sinh thực phẩm

318

13,5

15,5

 

 

 

- Công nghệ Sinh học, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Công nghệ Sinh học

312

14,5

17,5

 

 

 

   + Công nghệ Sinh học môi trường

325

13

14

 

 

 

- Kỹ thuật Môi tru­ờng

313

13

15

 

 

 

- Quản lí tài nguyên và môi tr­uờng gồm 2 chuyên  ngành

 

 

 

 

 

 

  + Quản lí Môi tru­ờng

314

13

15

 

 

 

  + Quản lí Môi tr­uờng và du lịch sinh thái

319

13

15

 

 

 

- Công nghệ chế biến thủy sản

315

13

14,5

 

 

 

- Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

   + Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp

316

13

14

 

 

 

   + Sư­ phạm Kỹ thuật công nông nghiệp

320

13

14

 

 

 

- Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan gồm 2 chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

   + Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên

317

13

14

 

 

 

   + Thiết kế cảnh quan

322

13

14

 

 

 

- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

 + Kinh tế nông lâm

400

13

 

13

 

 

 + Kinh tế tài nguyên Môi trư­ờng

401

13

 

13

 

 

- Phát triển nông thôn

402

13

 

13

 

 

- Quản trị kinh doanh, gồm 3 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

  + Quản trị Kinh doanh (tổng hợp)

403

14

 

14

 

 

  + Quản trị Kinh doanh thư­ơng mại

404

14

 

14

 

 

  + Quản trị Tài chính

410

14

 

14

 

 

- Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

409

13

 

13

 

 

- Kế toán

405

14

 

14

 

 

- Quản lí đất đai, gồm 3 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Quản lí đất đai

406

14

 

14

 

 

   + Quản lí thị tr­ường bất động sản

407

14

 

14

 

 

   + Công nghệ địa chính

408

14

 

14

 

 

- Bản đồ học, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Hệ thống thông tin địa lý

110

13

 

13

 

 

   + Hệ thống thông tin môi trường

111

13

 

13

 

 

- Ngôn ngữ Anh

701

 

 

17,5(*)

 

 

- Ngôn ngữ Pháp (Pháp – Anh)

703

 

 

17,5(*)

17,5(*)

 

(*): Môn Ngoại ngữ đã nhận hệ số 2

Điểm chuẩn trúng tuyển tại Phân hiệu ĐH Nông Lâm tại Gia Lai:

Tên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối

A

B

D1

Đào tạo trình độ đại học

 

 

 

 

- Nông học

118

13

14

 

 - Lâm nghiệp

120

13

14

 

- Kế toán

121

13

 

13

- Quản lí đất đai

122

13

 

13

- Quản lí tài nguyên và môi trư­ờng

123

13

14

 

- Công nghệ thực phẩm

124

13

14

 

 - Thú y

125

13

14

 

 

Điểm chuẩn trúng tuyển tại Phân hiệu ĐH Nông Lâm tại Ninh Thuận:

Tên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối

A

B

D1

Đào tạo trình độ đại học

 

 

 

 

- Nông học

218

13

14

 

- Công nghệ thông tin

219

13

 

 

- Quản lí đất đai

222

13

 

13

- Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế tài nguyên môi trường)

221

13

 

13

- Quản lí môi trường (chuyên ngành Quản lí môi trường và du lịch sinh thái)

223

13

14

 

- Kinh tế Nông lâm

224

13

 

13

 

Lưu ý, tại 2 phân hiệu: Điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên liên kề nhau là 1 (một ) điểm. Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 1 (một ) điểm.

Ngoài ra, trường xét tuyển NV2 khá nhiều. Cụ thể tại cơ sở đào tạo chính ở TPHCM là 960 chỉ tiêu ĐH và 400 chỉ tiêu CĐ:

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển theo khối

A. Đào tạo trình độ Đại học

 

A

B

D1

D3

* Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

100

40

13

 

 

 

   + Cơ khí nông lâm

101

40

13

 

 

 

- Công nghệ chế biến lâm sản gồm 3 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Chế biến lâm sản

102

40

13

 

 

 

   + Công nghệ giấy và bột giấy

103

40

13

 

 

 

   + Thiết kế đồ gỗ nội thất

112

40

13

 

 

 

- Công nghệ Thông tin

104

40

13

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật nhiệt

105

40

13

 

 

 

- Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

106

40

13

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

108

40

13

 

 

 

- Công nghệ kĩ thuật ôtô

109

40

13

 

 

 

- Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

  + Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi)

300

40

13

 

 

 

- Lâm nghiệp, gồm 3 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

  + Lâm nghiệp

305

40

13

14

 

 

  + Nông lâm kết hợp

306

40

13

14

 

 

  + Quản lí tài nguyên rừng

307

40

13

14

 

 

  + Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp

323

40

13

14

 

 

- Nuôi trồng thủy sản, có 1 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Ngư­ y (Bệnh học thủy sản)

309

40

13

14

 

 

- Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp gồm 2 chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

   + Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp

316

40

13

14

 

 

   + Sư­ phạm Kỹ thuật công nông nghiệp

320

40

13

14

 

 

- Ngành Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

 + Kinh tế nông lâm

400

40

13

 

14

 

 + Kinh tế tài nguyên Môi trư­ờng

401

40

13

 

14

 

- Phát triển nông thôn

402

60

13

 

14

 

- Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

409

60

13

 

14

 

- Quản lí đất đai, gồm 1 chuyên ngành:

 

 

 

 

 

 

   + Công nghệ địa chính

408

40

14

 

14

 

* Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

400

 

 

 

 

- Công nghệ thông tin

C65

80

10

 

 

 

- Quản lí đất đai

C66

90

10

 

10

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C67

85

10

 

 

 

- Kế toán

C68

85

10

 

10

 

- Nuôi trồng thủy sản

C69

60

10

11

 

 

 

Chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2  tại Phân hiệu ĐH Nông Lâm tại Gia Lai:

Tên ngành

 

Mã ngành

 

Chỉ tiêu

Điểm nộp hồ sơ xét tuyển theo khối (*)

A

B

D1

 Nông học

118

30

13

14

 

Lâm nghiệp

120

30

13

14

 

 Kế toán

121

30

13

 

13

 Quản lý đất đai

122

30

13

 

13

 Quản lý môi trường

123

30

13

14

 

Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm

124

30

13

14

 

Thú y

125

30

13

14

 


Chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2  tại Phân hiệu ĐH Nông Lâm tại Ninh Thuận:

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm nộp hồ sơ xét tuyển theo khối (*)

A

B

D1

- Quản lí đất đai

222

100

13

 

13

- Quản lí môi trường (chuyên ngành Quản lí môi trường và du lịch sinh thái)

223

100

13

14

 

Đây là điểm dành cho thí sinh THPT - KV3. Riêng ở 2 phân hiệu thì điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên liền kề nhau là 1,0 điểm. Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 1,0 điểm.

Lê Phương

Lời nhắn mùa thi

 • Pham Nhu Hung

  Chuc cac ban trong toan truong TH PT Tu Ky mot ky thi thanh cong voi ket qua that cao.Hay lam vinh danh dat tu ky cac em nhe !!

 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Chúc các bạn trường PTTH Đốc Binh Kiều thi đạt kết quả tốt

 • phạm bích thủy

  Hiền ơi, cố lên em nhé.chị tin là em sẽ làm tốt bài của mình.chúc cho toàn thể học sinh trường THPT Cửa Ông sẽ làm tốt bài.

 • Nguyễn Tử Tuyên

  Chúc các bạn thí sinh có một mùa thi kết quả cao , Chúc các bạn thành công trên con đường của mình.

 • vu xuan vui

  chuc cac si tu that binh tinh,tu tin va thanh cong trong ki thi tot nghiep va ki thi Dai hoc.goodluck

 • VoQuynhNhu

  Moi nguoi hay vung buoc tren con duong tuong lai cua minh nhe!!Chuc cac ban hoan thanh tot ky thi cua minh!!!

 • nguyen thanh nhi

  hom nay la ngay thi cuoi cung nhi chuc cac ban thi tot va hieu qua nhe,Nhi da tung trai qua gian doan nay roi nen Nhi biet,co gang len cac ban nhe

 • Nguyễn Thị Tuyết

  Chúc tất cả các bạn học sinh khối 12 của trường THPT Nông Cống III sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp và đại học thành công. Chúc cho tất cả các sỹ tử của mùa thi năm nay dành thắng lợi. Chúc cho giáo dục Việt Nam sẽ có một năm khởi sắc,...

 • le xuan tien

  chúc các em có một kỳ thi thật tốt ! hãy tự tin làm bài và các em sẽ đạt được ước mơ của mình. Hãy trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước...........

 • trần thị hoài nam

  THPT Kroong Nô cố lên. Tây Nguyên cố lên. Còn một môn nữa thui.

Gửi lời nhắn