Thứ Tư, 13/04/2011 - 05:28

Điểm chuẩn vào các trường ĐH ngành Y năm 2009, 2010

(Dân trí)- Nhằm giúp thí sinh tìm hiểu về điểm chuẩn của các trường đại học ngành Y năm 2009 - 2010 để cân nhắc lựa chọn trường phù hợp với năng lực của mình. Thống kê cho thấy, điểm chuẩn vào các trường ĐH ngành Y chênh nhau rất nhiều.

ĐH Y Hà Nội:
 

Chỉ tiêu và điểm chuẩn năm 2009 và 2010 như sau:

                         Năm tuyển sinh

 

Ngành tuyển sinh

2010

2009

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

- Bác sĩ đa khoa

550

24,0

550

25,5

- Bác sĩ Y học cổ truyền

50

19,5

50

21,5

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt

100

22,0

50

25,0

- Bác sĩ Y học dự phòng

80

18,5

50

21,0

- Cử nhân Điều dưỡng

100

19,0

100

19,5

- Cử nhân Kĩ thuật Y học

50

19,0

50

22,0

- Cử nhân Y tế công cộng

70

18,5

50

16,0

Tổng

1000

 

900

 

 

ĐH Y Dược Thái Nguyên

Điểm chuẩn năm 2009:

 

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

Điểm NV2

Điểm NV3

Chỉ tiêu NV3

- Bác sĩ đa khoa (6 năm)

321

B

22,5

 

 

 

- Dược sĩ đại học (5 năm)

202

A

20,5

 

 

 

- Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm)

322

B

18,5

 

 

 

- Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm)

323

B

19,0

 

19,0

11

- Bác sĩ Răng hàm mặt (6 năm)

324

B

21,5

 

 

 

- Cao đẳng Y tế học đường

C61

B

11,0

13,0

 

 

- Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

C62

B

11,0

13,0

 

 

ĐH Y dược:
Điểm chuẩn năm 2010:

Đại học Y - dược

Mã ngành 

Khối thi

Điểm NV1

Nguyện vọng 2

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

- Bác sĩ đa khoa (6 năm)

321

B

21.0

 

 

- Dược sĩ đại học (5 năm)

202

A

21.0

 

 

- Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm)

322

B

17.0

 

 

- Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm)

323

B

17.5

 

 

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt (6 năm)

324

B

21.5

 

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng:

 

 

 

 

 

- Cao đẳng Y tế học đường

C61

B

11.0

13

11.0

- Cao đẳng Kĩ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

C62

B

11.0

20

12.0

 

ĐH Dược Hà Nội

Điểm chuẩn năm 2009:

 

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2009

Dược

300

A

25,0

 

Điểm chuẩn năm 2010:

Ngành đào tạo

Mã ngành

 Khối

 Điểm chuẩn

- Ngành Dược

300

A

23,5

 

ĐH Y Hải Phòng

 

 Điểm chuẩn năm 2009:

 

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

Điểm NV2

Điểm NV3

Chỉ tiêu NV3

Hệ Đại học

Bác sĩ đa khoa

301

B

22,5

 

 

 

Bác sĩ y học dự phòng

304

B

19,0

 

19,0

20

Bác sĩ răng hàm mặt

303

B

22,0

 

22,0

17

Cử nhân kỹ thuật y học

306

B

16,0

21,5

 

 

Cử nhân điều dưỡng

305

B

19,5

 

 

 

 

Điểm chuẩn năm 2010:

Các ngành đào tạo

Mã ngành 

Khối thi

Điểm chuẩn

Điểm xét tuyển NV3

Chỉ tiêu NV3

- Bác sĩ đa khoa (học 6 năm)

301

B

21,5

21,5

55

- Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm)

304

B

 18,0

 18,0

22

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm)

303

B

 22,5

 22,5

19

- Điều dưỡng (học 4 năm)

305

B

 18,0

 18,0

12

- Kĩ thuật Y học (4 năm) chuyên ngành xét nghiệm

306

B

 19,5

 19,5

34

 

ĐH Y Thái Bình

 

Điểm chuẩn năm 2009:

 

 

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2009

Hệ Đại học

Bác sĩ đa khoa

301

B

24,0

Bác sĩ Y học cổ truyền

302

B

18,0

Dược sĩ

303

A

24,0

Bác sĩ Y học dự phòng

304

B

19,0

Điều dưỡng

305

B

19,5

 

Điểm chuẩn năm 2010:

 Các ngành đào tạo

 Mã ngành

 Khối

Điểm chuẩn 2009

Điểm chuẩn 2010

Bác sĩ đa khoa

301

B

24

22,5

Bác sĩ Y học cổ truyền

302

B

18

19

Dược sĩ

303

A

24

20,5

Bác sĩ Y học dự phòng

304

B

19

17,5

Điều dưỡng

305

B

19,5

17

 

ĐH Y tế công cộng

Điểm chuẩn năm 2009: Điểm chuẩn NV1: 19.5 điểm. Xét tuyển NV2 đối với những thí sinh dự thi khối B theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT với mức điểm sàn bằng mức điểm chuẩn NV1.
 
Điểm chuẩn năm 2010:

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

- Y tế công cộng

 

300

B

150

 

ĐH Điều dưỡng Nam Định

Điểm chuẩn năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

Điểm NV2

Điểm NV3

Chỉ tiêu NV3

Hệ Đại học

 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng (học 4 năm)

305

B

18,0

 18,0

18,0

100

Hệ Cao đẳng

 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng (học 3 năm)

C65

B

13,0

 

 

 

 

Điểm chuẩn năm 2010:

Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành 

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

- Điều dưỡng (học 4 năm)

305

B

16

 

 

 Các ngành đào tạo cao đẳng

305

B

16

19

50

- Điều dưỡng

 

B

13

16,5

20

 

ĐH Y Dược - ĐH Huế

Điểm chuẩn năm 2009:

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

Điểm NV2

Điểm NV3

Chỉ tiêu NV3

Bác sĩ đa khoa

301

B

23,5

 

 

 

BS Răng - Hàm - Mặt

302

B

23,0

 

 

 

Dược sĩ

303

A

23,5

 

 

 

Cử nhân Điều dưỡng

304

B

19,0

 

 

 

Cử nhân Kỹ thuật Y học

305

B

20,5

 

20,5

26

Cử nhân Y tế công cộng

306

B

16,0

 

16,0

39

Bác sĩ Y học dự phòng

307

B

19,0

 

19,0

25

Bác sĩ Y học cổ truyền

308

B

19,5

 

19,5

19

 

Điểm chuẩn năm 2010:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối 

Điểm chuẩn

Điểm chuẩn NV3

Chỉ tiêu xét tuyển NV3

- Bác sĩ đa khoa (học 6 năm)

301

B

22,0

 

 

- Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt (học 6 năm)

302

B

23,0

 

 

- Dược sĩ (học 5 năm)

303

A

22,0

 

 

- Điều dưỡng (học 4 năm)

304

B

19,0

 

 

- Kĩ thuật Y học (học 4 năm)

305

B

19,0

19,0

14

- Y tế công cộng (học 4 năm)

306

B

17,0

17

37

- Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm)

307

B

17,0

17

41

- Bác sĩ Y học cổ truyền (học 6 năm)

308

B

19,5

19,5

26

 

ĐH Y Dược TPHCM

Điểm chuẩn năm 2009:

 

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2009

Đào tạo Đại học học 6 năm

Bác sĩ đa khoa

301

B

25,0

Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt

302

B

25,0

Dược sĩ đại học

303

B

25,5

Bác sĩ Y học cổ truyền

304

B

22,0

Bác sĩ Y học dự phòng

315

B

21,5

Đào tạo Cử nhân học 4 năm

Điều dưỡng

305

B

19,5

Y tế công cộng

306

B

15,5

Xét nghiệm

307

B

21,5

Vật lý trị liệu

308

B

19,5

Kỹ thuật hình ảnh

309

B

18,5

Kỹ thuật phục hình răng

310

B

20,5

Hộ sinh

311

B

18,0

Gây mê hồi sức

312

B

20,0

 

Điểm chuẩn năm 2010:

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

* Đào tạo bác sĩ (học 6 năm)

 

 

 

- Bác sĩ đa khoa (học 6 năm)

301

B

23,5

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm)

302

B

24

- Dược sĩ  đại học (học 5 năm)

303

B

24

- Bác sĩ Y học cổ truyền (học 6 năm)

304

B

19

- Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm)

315

B

17

* Đào tạo cử nhân (học 4 năm)

 

B

 

- Điều dưỡng

305

B

18,5

- Y tế công cộng

306

B

16,5

- Xét nghiệm

307

B

21

- Vật lý trị liệu

308

B

18,5

- Kỹ thuật hình ảnh

309

B

19,5

- Kỹ thuật Phục hình răng

310

B

19,5

- Hộ sinh (chỉ tuyển nữ)

311

B

18

- Gây mê hồi sức

312

B

19

 

ĐH Y Dược Cần Thơ

Điểm chuẩn năm 2009:

 

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

Điểm NV3 - 2009

Chỉ tiêu NV3

Hệ Đại học

Bác sĩ đa khoa (học 6 năm)

301

B

22,5

 

 

Bác sĩ Răng hàm mặt

302

B

22,5

 

 

Dược (học 5 năm)

303

B

23,5

 

 

Điều dưỡng (học 4 năm)

305

B

16,0

 

 

Y học dự phòng

304

B

20,0

20,0

30

Y tế công cộng

306

B

15,5

15,5

25

Kỹ thuật y học (chuyên ngành Xét nghiệm)

307

B

20,5

20,5

45

 

Điểm chuẩn năm 2010:

Ngành

Điểm chuẩn nguyện vọng 1

 Điểm chuẩn NV2

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

301

Bác sĩ đa khoa

22,0

 

 

302

Nha khoa

21,5

 

 

303

D­ược

23,0

 

 

304

Bác sĩ y học dự phòng

17,0

19,5

30

305

Điều

dư­ỡng

16,0

 

 

306

Y tế công cộng

16,0

16

50

307

Kỹ thuật y học

16,5

 


 

ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

Điểm chuẩn năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn 2009

Hệ Đại học

Bác sĩ đa khoa hệ chính quy (học 6 năm)

301

 

B

180 chỉ tiêu ngân sách nhà nước

23,5 

200 chỉ tiêu ngoài ngân sách 

21,0 - 23,0

 
Điểm chuẩn năm 2010:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

- Bác sĩ đa khoa

301

B 

22 (Diện ngân sách Nhà nước)

19,5 (Diện ngoài ngân sách)

- Điều dưỡng

305

 B

 

15

 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Lời nhắn mùa thi

 • Pham Nhu Hung

  Chuc cac ban trong toan truong TH PT Tu Ky mot ky thi thanh cong voi ket qua that cao.Hay lam vinh danh dat tu ky cac em nhe !!

 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Chúc các bạn trường PTTH Đốc Binh Kiều thi đạt kết quả tốt

 • phạm bích thủy

  Hiền ơi, cố lên em nhé.chị tin là em sẽ làm tốt bài của mình.chúc cho toàn thể học sinh trường THPT Cửa Ông sẽ làm tốt bài.

 • Nguyễn Tử Tuyên

  Chúc các bạn thí sinh có một mùa thi kết quả cao , Chúc các bạn thành công trên con đường của mình.

 • vu xuan vui

  chuc cac si tu that binh tinh,tu tin va thanh cong trong ki thi tot nghiep va ki thi Dai hoc.goodluck

 • VoQuynhNhu

  Moi nguoi hay vung buoc tren con duong tuong lai cua minh nhe!!Chuc cac ban hoan thanh tot ky thi cua minh!!!

 • nguyen thanh nhi

  hom nay la ngay thi cuoi cung nhi chuc cac ban thi tot va hieu qua nhe,Nhi da tung trai qua gian doan nay roi nen Nhi biet,co gang len cac ban nhe

 • Nguyễn Thị Tuyết

  Chúc tất cả các bạn học sinh khối 12 của trường THPT Nông Cống III sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp và đại học thành công. Chúc cho tất cả các sỹ tử của mùa thi năm nay dành thắng lợi. Chúc cho giáo dục Việt Nam sẽ có một năm khởi sắc,...

 • le xuan tien

  chúc các em có một kỳ thi thật tốt ! hãy tự tin làm bài và các em sẽ đạt được ước mơ của mình. Hãy trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước...........

 • trần thị hoài nam

  THPT Kroong Nô cố lên. Tây Nguyên cố lên. Còn một môn nữa thui.

Gửi lời nhắn