Thứ Ba, 02/08/2011 - 02:49

Dự kiến điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng, ĐH Ngân hàng TPHCM giảm

(Dân trí) - Ngày 1/8, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Ngân hàng công bố điểm chuẩn dự kiến vào trường. Trong khi điểm của ĐH Y Phạm Ngọc Thạch tăng cao thì ngược lại điểm chuẩn của ĐH Ngân hàng lại giảm.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, điểm chuẩn có hai mức: dành cho thí sinh diện ngân sách Nhà nước và thí sinh diện ngoài ngân sách. Cụ thể như sau: hệ ngoài ngân sách ngành Bác sĩ đa khoa là 22 điểm; hệ ngân sách là 23,5 điểm. Ngành Điều dưỡng: 18,5 điểm.

Như vậy, điểm của ngành Bác sĩ đa khoa hệ ngoài ngân sách tăng 2,5 điểm, hệ ngân sách tăng 1,5 điểm. Còn ngành Điều dưỡng điểm chuẩn tăng đến 3,5 điểm so với năm ngoái.

ĐH Ngân hàng TPHCM có đến 4 ngành điểm chuẩn giảm so với năm 2010. Nếu điểm chuẩn ngành Tài chính ngân hàng năm ngoái cao nhất thì năm nay giảm đi 1,5 điểm thành 18,5. Điểm cao nhất năm nay là 19 (ngành Ngôn ngữ Anh), còn bậc CĐ thì điểm chuẩn vẫn như năm ngoái.

Điểm chuẩn dự kiến cụ thể của từng ngành:

 

Ngành

Khối

Điểm chuẩn dự kiến

Bậc ĐH- Tài chính ngân hàng

A

18,5

- Quản trị kinh doanh

A

17

- Kế toán

A

18

- Hệ thống thông tin kinh tế

A

17

- Ngôn ngữ Anh

D1

19

Bậc CĐ:- Tài chính ngân hàng

A

13

Thụy An