Thứ Năm, 28/07/2011 - 10:59

Dự kiến điểm chuẩn theo ngành vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng

(Dân trí) - ĐH Đà Nẵng vừa hoàn tất thống kê điểm thi của các thí sinh dự thi các khối A, D1 vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Theo đó, điểm chuẩn dự kiến của trường năm nay, khối A: lấy từ 17 điểm, khối D1: 16.5 điểm.


Thí sinh dự thi vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng năm 2011.

Theo thống kê điểm thi của thí sinh (TS) đăng ký NV1 vào các trường, với mức điểm từ 17 điểm trở lên ở khối A, và 16.5 điểm trở lên ở khối D, có hơn 2.000 TS ở cả 2 khối thi đạt; xấp xỉ tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2011 (2.060 SV). Dự kiến, đây có thể là các mức điểm chuẩn các khối của trường năm nay.

Phân tích dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh và thống kê điểm thi của TS ở cả 2 khối A, D, điểm chuẩn dự kiến theo ngành vào ĐH Kinh tế Đà Nẵng năm nay như sau:

- Kế toán (mã ngành: 401)
Chỉ tiêu (CT): 240 SV. Có 229 TS dự thi khối A đạt từ 19 điểm trở lên; 18 TS khối D đạt từ 18.5 điểm trở lên. Tổng cộng 247 TS ở 2 khối thi đạt ở 2 mức điểm trên. Dự kiến điểm chuẩn khối A: 19 điểm, D: 18.5 điểm.

- Quản trị Kinh doanh Quốc tế (402)

CT: 200 SV. Có 182 TS thi khối A đạt từ 17.5 điểm trở lên; 20 TS thi đạt từ 17 điểm trở lên. Tổng cộng 202 TS thi đạt. Điển chuẩn dự kiến khối A: 17.5 - D: 17

- Quản trị Kinh doanh du lịch và dịch vụ (403)

CT: 150 SV. Ở mức 17 điểm trở lên, khối A có 98 TS thi đạt. Khối D có 35 TS thi đạt từ 16.5 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Quản trị Kinh doanh thương mại (404)

CT: 110 SV. Ở mức 17 điểm trở lên, khối A có 85 TS thi đạt. Khối D có 18 TS thi đạt từ 16.5 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương) (405)

CT: 140 SV. Có 88 TS thi khối A đạt từ 18.5 điểm trở lên; 57 TS khối D thi đạt từ 18 điểm trở lên. Tổng cộng có 145 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn khối A: 18.5 - D: 18

- Quản trị Kinh doanh Marketing (406)

CT: 110 SV. Ở mức 17 điểm trở lên, khối A có 50 TS thi đạt. Khối D có 20 TS thi đạt từ 16.5 điểm trở lên. Tổng cộng mới có 70 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Kinh tế phát triển (407)

CT: 100 SV. Ở mức 17 điểm trở lên, khối A chỉ có 11 TS thi đạt. Khối D có 1 TS thi đạt từ 16.5 điểm trở lên. Tổng cộng mới có 12 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Kinh tế lao động (408)

CT: 50 SV. Không có TS nào thi đạt 17 điểm ở khối A và 16.5 điểm ở khối D. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Kinh tế và Quản lý công (409)

CT: 50 SV. Chỉ có 1 TS thi khối A đạt 17 điểm; không có TS nào đạt 16.5 điểm ở khối D. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Kinh tế chính trị (410)

CT: 50 SV. Không có TS nào thi đạt 17 điểm ở khối A và 16.5 điểm ở khối D. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Thống kê tin học (411)

CT: 50 SV. Không có TS nào thi đạt 17 điểm ở khối A và 16.5 điểm ở khối D. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Ngân hàng (412)

CT: 200 SV. Có 177 TS thi đạt từ 19 điểm trở lên ở khối A; 29 thí sinh thi đạt từ 18.5 điểm trở lên ở khối D. Tổng cộng có 206 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn khối A: 19 - D: 18.5

- Tin học Quản lý (414)

CT: 60 SV. Chỉ có 2 TS thi khối A đạt 17 điểm; không có thí sinh nào đạt 16.5 điểm ở khối D. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Tài chính Doanh nghiệp (415)

CT: 140 SV. Có 119 thí sinh khối A thi đạt từ 20 điểm trở lên; 10 thí sinh khối D thi đạt từ 19.5 điểm trở lên. Tổng cộng có 129 TS thi đạt. Hạ mức từ 19,5 điểm ở khối A và 19 ở khối D, có tổng cộng đến 157 thí sinh thi đạt ở 2 khối. Dự kiến điểm chuẩn khối A: 19.5-20;  khối D: 19-19.5.

- Quản trị tài chính (416)

CT: 110 SV. Ở mức 18 điểm trở lên ở khối A có 129 TS thi đạt; có 15 TS khối D thi đạt từ 17.5 điểm trở lên. Tổng cộng có 144 TS thi đạt. Nâng mỗi mức 0,5 điểm ở 2 khối, có 107 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn khối A: 18 - 18.5 điểm; khối D: 17.5 - 18 điểm.

- Quản trị nhân lực (417)

CT: 90 SV. Ở mức 17 điểm trở lên, khối A có 9 TS thi đạt. Khối D có 4 TS thi đạt từ 16.5 điểm trở lên. Tổng cộng mới có 13 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

Kiểm toán (418)

CT: 90 SV. Có 95 TS thi khối A đạt từ 21 điểm trở lên. Ở khối D, không có TS thi đạt 20.5 điểm; ở mức 20 điểm trở lên có 4 TS thi đạt; hạ mức 19.5 điểm, thêm 1 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn khối A: 21 - D: 20 (hoặc 19.5).

- Luật học (501)

CT: 60 SV. Tổng cộng mới có 3 TS thi đạt 17 điểm trở lên ở khối A và 16.5 điểm trở lên ở khối D. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

- Luật Kinh tế (502)

CT: 60 SV. Có 19 thí sinh thi khối A đạt từ 17 điểm trở lên và 9 thí sinh thi khối D đạt từ 16.5 điểm trở lên. Tổng cộng có 28 thí sinh thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn ngành bằng điểm chuẩn vào trường.

 

Khánh Hiền