Thứ Hai, 24/04/2006 - 13:35

400 suất học bổng của Google

(Dân trí) - Hè 2006, Google thông báo sẽ dành hơn 400 suất học bổng cho những sinh viên, nghiên cứu sinh toàn cầu.

Điều kiện tham dự:

 

- Đối tượng là sinh viên ở mọi cấp học cao đẳng, đại học, cao học, tiến sĩ…

 

- Trong đơn xin học bổng phải miêu tả chi tiết dự án mình định làm và lý do tại sao bạn là cá nhân làm việc đó tốt nhất.

 

Mỗi suất học bổng trị giá 5.000 USD. Mỗi sinh viên sẽ nhận được 500 USD ngay khi đơn xin học bổng được chấp nhận; 2.000 USD vào giữa thời điểm thực hiện dự án và 2.000 USD khi kết thúc dự án. 500 USD còn lại sẽ được chuyển cho tổ chức hoặc người cố vấn của bạn.

 

Google bắt đầu nhận đơn xin học bổng qua email từ ngày 1/5/2006.

 

Nếu đơn xin học bổng được xét chọn, bạn sẽ nhận được thông báo vào ngày 22/5/2006.

 

Xem thông tin chi tiết tại trang web: http://www.google.com

  

Đơn xin học bổng gửi về địa chỉ email:

 

soc2006support@google.com

 

hoặc code@google.com

 

 

Thu Hoài