Thứ Sáu, 10/10/2014 - 08:06

5 năm thường trú ở vùng khó khăn sẽ được hưởng diện xét cử tuyển

(Dân trí) - Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp, Bộ GD-ĐT vừa công bố thì 5 năm thường trú ở vùng khó khăn sẽ được hưởng diện xét cử tuyển.

Theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thì đối tượng cử tuyển là công dân Việt Nam thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh và có thời gian học trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên, ưu tiên xét cử tuyển đối với các đối tượng là người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ người dân tộc Kinh được cử tuyển không vượt quá 15% so với tổng số chỉ tiêu được giao.

Về tổ chức cử tuyển (ngoài cử tuyển vào các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), hàng năm khi lập kế hoạch cử tuyển UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình quản lý đối tượng được cử tuyển, kết quả bố trí việc làm cho người học được cử tuyển sau khi tốt nghiệp trong 3 năm liên tiếp và căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của địa phương đề xuất chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề, trình độ đào tạo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

UBND cấp tỉnh tổ chức tuyển chọn; đặt hàng đào tạo theo chế độ cử tuyển với các cơ sở giáo dục và quyết định cử người đi học theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định và chỉ tiêu được giao; báo cáo kết quả cử tuyển với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hàng năm, UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng tuyển sinh giúp Ủy ban thực hiện công tác cử tuyển.

Thành phần Hội đồng tuyển sinh gồm có: Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng ban Dân tộc tỉnh...

Bổ sung thêm nội dung: Ủy ban dân tộc chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xác định tổng chỉ tiêu nhân lực thuộc đối tượng cử tuyển của các địa phương.

Hồng Hạnh