Thứ Năm, 11/07/2013 - 09:05

Chứng nhận chất lượng quốc tế, không chỉ danh tiếng

Chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo là cần thiết cho học viên, cơ sở đào tạo và toàn xã hội. Học viên được hưởng lợi từ chất lượng và uy tín tăng lên của chương trình và cơ sở đào tạo, đặc biệt khi gia nhập vào môi trường quốc tế.

Tấm bằng là một dấu hiệu chỉ cho các nhà tuyển dụng về trình độ và năng lực của ứng viên. Nhưng giá trị của tấm bằng lại phụ thuộc vào danh tiếng của nó, được chứng nhận chất lượng có nghĩa là tấm bằng đó đạt tiêu chuẩn quốc tế. Về phần cơ sở đào tạo, ngoài việc uy tín được nâng cao, tổ chức có thể tiếp cận với các phân tích và gợi ý hữu ích của nhóm khảo sát để hoàn thiện, và một định hướng rõ ràng về những phát triển chiến lược. Chứng nhận quốc tế cũng mở ra cơ hội thiết lập quan hệ đối tác với các trường kinh doanh quốc tế hàng đầu. Đối với xã hội, chứng nhận quốc tế thúc đẩy cạnh tranh về chất lượng, tập trung vào hoàn thiện quy trình tuyển sinh, thiết kế chương trình học, tổ chức điều hành các khóa học, hoạt động nghiên cứu… và một cách tổng thể, đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả đào tạo.
Chứng nhận chất lượng quốc tế, không chỉ danh tiếng

Trên thế giới, có ba hệ thống chứng nhận chất lượng quốc tế đối với các chương trình đào tạo về quản lý: EFMD (EQUIS và EPAS), AACSB và AMBA. Quy trình chứng nhận của ba hệ thống này mặc dù không hoàn toàn giống nhau, song vẫn có nhiều điểm tương đồng. Về cơ bản, chất lượng của một chương trình đào tạo được đánh giá qua 3 phương diện chính: Chất lượng quy trình tuyển sinh, cũng có nghĩa là chất lượng học viên; Chất lượng của nội dung chương trình và cách thức giảng dạy, bao gồm cả hoạt động nghiên cứu của giảng viên; và chất lượng việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, chứng nhận chất lượng cho chương trình chỉ được cấp cho một thời gian nhất định, và đó sẽ là động lực mạnh mẽ để tổ chức không ngừng hoàn thiện, giữ vững vị trí trong danh sách các trường hoặc chương trình được chứng nhận.

Chứng nhận chất lượng quốc tế, không chỉ danh tiếng
 
Ngoài ra, các hệ thống chứng nhận chất lượng quốc gia cũng đóng vai trò rất quan trọng ở một số nước để đảm bảo chất lượng chương trình và hạn chế sự gia tăng của các chương trình chất lượng thấp. Hơn nữa, không có nhiều cơ hội cho chứng nhận chất lượng quốc tế và hầu hết các nước đều chỉ có 3 hoặc 4 tổ chức hàng đầu có thể nhận được chứng nhận quốc tế, kể cả những nước có danh tiếng về đào tạo quản lý như Pháp, Anh và Úc… Điều này không có nghĩa rằng các chương trình khác không tốt, bởi vì ngay cả khi các chương trình này không đạt chuẩn quốc tế thì vẫn được công nhận bởi một hệ thống chứng nhận chất lượng quốc gia. Rõ ràng, một chương trình có thể được đánh giá là tốt ở ViệtNam, mà không cần phải so sánh với tiêu chuẩn quốc tế. Vậy nên, phát triển được một hệ thống chứng nhận chất lượng quốc gia uy tín với những định hướng phù hợp với bối cảnh của đất nước là cần thiết.
Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý (

Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý (CFVG) là một trong số những tổ chức đầu tiên tại Việt Nam tham gia quy trình chứng nhận chất lượng của Tổ chức Phát triển Quản lý (EFMD), tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế cho tổ chức (EQUIS) và chương trình (EPAS). Chương trình MBA của CFVG được chứng nhận chất lượng EPAS (EMFD) lần đầu tiên năm 2008, lần thứ hai năm 2011. Hiện tại, CFVG đang trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ để tham gia vào quá trình xét cấp chứng nhận chất lượng EPAS lần 3 cho chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) vào năm 2014. CFVG rất tự hào là một trong số các chương trình trên thế giới được chứng nhận chất lượng bởi EFMD. Mặc dù qui trình chứng nhận chất lượng rất khắt khe, nhưng đây là một cách tốt để học hỏi về những điểm cần hoàn thiện cho chương trình. Chứng nhận EPAS không làm thay đổi các giá trị cốt lõi và nhiệm vụ trọng tâm của CFVG, mà sẽ nâng cao hình ảnh chất lượng của CFVG, và ở một góc độ nào đó, nó chứng minh rằng chất lượng và tính quốc tế của CFVG đã được thế giới công nhận.