Thứ Bẩy, 23/01/2016 - 12:24
Hỏi – Đáp:

Đạt học sinh giỏi 3 năm THPT được vào thẳng ĐH Quốc gia Hà Nội?

(Dân trí) - Em nghe nói, đạt học sinh giỏi 3 năm ở bậc THPT được xét thẳng vào ĐH Quốc gia Hà Nội. Thông tin này có đúng không? Xin quý báo giải thích giúp em? (Vũ Thành Công, học sinh lớp 12, tỉnh Tuyên Quang).

Trả lời:

Đúng là có tiêu chí này trong quy định xét tuyển thẳng vào đại học của ĐH Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, quy định này chỉ dành cho những học sinh đang học tại trường THPT chuyên trên cả nước và học sinh THPT chuyên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐH Quốc Gia HN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học trong ĐHQGHN cần đáp ứng  các tiêu chí:

- Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; Là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

- Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olimpic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm; Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia; Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT;

Ngoài ra, nếu học sinh không thuộc diện thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực (Olympic, sáng tạo KHKT,...) và chỉ là học sinh giỏi 3 năm THPT chuyên chưa đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào ĐHQGHN, những học sinh này cũng cần có điều kiện tốt nghiệp THPT cũng phải loại giỏi.

Đối với học sinh của một số trường THPT chuyên không thuộc ĐH Quốc Gia HN được tham gia xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở các đơn vị đào tạo của ĐH Quốc Gia HN nếu đáp ứng các tiêu chí như sau: Đảm bảo tiêu chí quy định với tuyển thẳng  bậc đại học như  đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN;

Ngoài ra, cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng.

 

Ban Giáo dục

(Email: tuyensinh@dantri.com.vn)