Thứ Tư, 09/09/2015 - 07:53

Đẩy mạnh giáo dục văn hóa người Hà Nội cho học sinh, sinh viên

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu thực hiện kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên ngành GD&ĐT năm học 2015 - 2016.

Theo đó, các nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục, khơi dậy trong học sinh, sinh viên lòng yêu nước, tự hào dân tộc và chủ quyền biển đảo; giá trị truyền thống và văn hóa người Hà Nội, tiêu chí học sinh, sinh viên thanh lịch, văn hóa giao thong, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức thực hiện pháp luật, tham gia có hiệu quả các hoạt động như bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội...

Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường giảng dạy có hiệu quả lồng ghép giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc và văn hóa người Hà Nội cho học sinh, sinh viên trong các môn học, khắc sâu và khơi dậy trong học sinh, sinh viên ý thức kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước và Thủ đô...

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để trang bị học sinh, sinh viên không chỉ có kiến thức văn hóa mà còn có kiến thức cuộc sống xã hội.

Lê Tú

(Email: lengoctu@dantri.com.vn)