Chủ Nhật, 24/01/2016 - 11:00
Hà Nam:

Đến năm 2020: Phấn đấu đạt phổ cập giáo dục trung học

(Dân trí) - Trong báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí trường học và tiêu chí giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2015, Sở GD-ĐT Hà Nam đã đặt ra mục tiêu sẽ đạt phổ cập giáo dục THCS trong năm 2020.

Phía Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam đã đặt ra mục tiêu chủ yếu là tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cấp giáo dục THCS; tiếp tục củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; chuẩn bị tốt các điều kiện phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học. Đến năm 2020 tỉnh Hà Nam phấn đấu đạt phổ cập giáo dục trung học.

Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nam cũng đặt các mục tiêu khác như: Đến năm 2020, có 100% trường mầm non, phổ thông trong toàn tỉnh có phòng học kiên cố; Chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cả ba mặt giáo dục: Dạy làm người, dạy chữ, dạy nghề; chất lượng giáo dục phổ thông tiếp tục giữ vững thứ hạng cao trên toàn quốc.

Có hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia của mầm non, phổ thông chiếm tỷ lệ trên 80%; trong đó, các trường khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ 90%; phấn đấu 70% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT đạt chuẩn 100%. Trong đó trên chuẩn với mầm non là 70%, tiểu học 100%, THCS 85%, THPT 17%...

Phía Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam sẽ thực hiện tốt phân luồng trong hệ thống, đặc biệt là phân luồng sau THCS, THPT và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

Đồng thời, sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020; triển khai Đề án xóa mù chữ đến năm 2020 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học...

Đức Văn