Thứ Hai, 11/08/2014 - 16:59

ĐH Y dược Cần Thơ công bố điểm trúng tuyển

(Dân trí) - Trường Đại học Y dược Cần Thơ vừa công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 theo từng đối tượng, từng khu vực của các ngành học là tổng số của môn thi không có môn nào bị điểm 0.

Nhà trường cũng thông báo, thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển tại nơi hộp hồ sơ đăng ký dự thi (thí sinh tự do nhận tại trường) và làm thủ tục nhập học theo giấy báo trúng tuyển.

Cụ thể, điểm trúng tuyển của các ngành học như sau:

<ŵ1:p>ļ/u1:p>

ļtr style="mso-yfti-irow: 4"> <Ŵd style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0in; WIDTH: 35.45pt; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0in" width="47">

22

Ċč

Mã ngành

Ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

KV3

KV2

KV2 NT

KV1

HSPT

ƯT2

ƯT1

HSPT

ƯT2

ƯT1

HSPT

ƯT2

ƯT1

HSPT

ƯT2

ƯT1

D720101

Y đa khoa

24.5

23.5

22.5

24

23

22

23.5

22.5

21.5

ļ/td>

23

22

21

D720201

Y học cổ truyền

22.5

21.5

20.5

21

20

21.5

20.5

19.5

21

20

19

D720601

Răng hàm mặt

23.5

22.5

21.5

23

22

21

22.5

20.5

22

21

20

D720103

Y học dự phòng

21

20

19

20.5

19.5

18.5

20

19

18

19.5

18.5

17.5

D720401

D­ược học

23.5

22.5

21.5

23

22

21

22.5

21.5

20.5

22

21

20<ů:p>

D720501

Điều dưỡŮg đa khoa

19

18

17ļo:p>

18.5

17.5

16.5

18

17

16

17.5

16.5

15.5

D720301

ļp style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">Y tế công cộng

18

17

č

16

17.5

16.5

15.5

17

16

15

16.5

15.5

14.5

D720332

Xét nghiệm y học

20.5

19.5

18.5

20

19

18

19.5

18.5

17.5

19

18

17

 

Phạm Tâm