Thứ Hai, 11/08/2014 - 17:12

Gần 200 chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào Học viện Chính sách & Phát triển

(Dân trí) - Học viện Chính sách & Phát triển vừa thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1) và chỉ tiêu xét tuyển NV2 năm 2014. Theo đó, trường xét tuyển gần 200 chỉ tiêu NV2 vào 5 ngành kinh tế.

Điểm trúng tuyển NV1 vào Học viện Chính sách & Phát triển như sau:

Điểm sàn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Chính sách và Phát triển đối với thí sinh phổ thông khu vực 3 là: 17,0 điểm. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp cách nhau 1,0 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp cách nhau 0,5 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành năm 2014

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV1

1

D310101

Kinh tế

A, A1

17,0

2

D340201

Tài chính – Ngân hàng

A, A1

18,0

3

D310205

Quản lý nhà nước

A, A1

17,0

4

D340101

Quản trị kinh doanh

A, A1

17,0

4

D340106

Kinh tế quốc tế

A, A1

20,0

Những thí sinh không đủ điểm chuẩn vào ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm sàn (17,0 điểm) vào Học viện thì sẽ đăng ký vào các ngành, chuyên ngành còn chỉ tiêu sau khi nhập học.

Học viện sẽ gửi giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả, giấy báo điểm cho thí sinh từ ngày 15/8/2014.

Chỉ tiêu xét tuyển NV2:

- Thí sinh có tổng điểm thi khối A, A1 lớn hơn điểm trúng tuyển NV1 của Học viện Chính sách và Phát triển là 1,0 điểm (>=18,0 điểm) được quyền nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào Học viện.

- Điểm trên đây áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm; mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm.

- Ngành và chỉ tiêu xét tuyển NV2

STT

Ngành

Chuyên ngành

Chỉ tiêu NV2 (Dự kiến)

Mã ngành

Tên ngành

1

D310101

Kinh tế

Kế hoạch phát triển

Quy hoạch phát triển

Quản lý đấu thầu

36

2

D340201

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính công

62

3

D310205

Quản lý nhà nước

Chính sách công

23

4

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp

12

5

D340106

Kinh tế quốc tế

Kinh tế đối ngoại

53

Học viện xét tuyển theo ngành và điểm sàn vào Học viện. Những thí sinh đủ điểm sàn vào Học viện nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký ban đầu sẽ được đăng ký sang ngành khác còn chỉ tiêu.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 gồm:

- Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014 bản gốc.

- 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

- Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký NV2.

Thời gian: Từ 20/8/2014 đến 17h00 ngày 10/9/2014. Thông tin chi tiết thí sinh xem tại website của Học viện: http://www.apd.edu.vn.

Hồng Hạnh