Thứ Năm, 10/06/2010 - 14:51

Hà Nội: Giảm 50% học phí cho học sinh hộ cận nghèo

(Dân trí) - Theo tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, từ năm học 2010-2011, học sinh thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được giảm 50% mức học phí quy định hiện hành của thành phố.

Theo quy định của UBND thành phố về chuẩn nghèo, cận nghèo giai đoạn 2009-2013, HS thuộc hộ cận nghèo gồm các đối tượng: Thu nhập bình quân từ trên 500 nghìn đồng đến 650 nghìn đồng/người/tháng (khu vực thành phố); thu nhập bình quân từ trên 330 nghìn đồng đến 430 nghìn đồng/người/tháng (khu vực nông thôn).

Thủ tục làm hồ sơ, học sinh thuộc hộ cận nghèo làm đơn (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn trên cơ sở danh sách hộ nghèo đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt và nộp cho nhà trường - nơi đang theo học để làm cơ sở xét giảm học phí.

Căn cứ danh sách hộ cận nghèo đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt, xác nhận vào đơn cho học sinh thuộc hộ cận nghèo để các cơ sở giáo dục xét giảm học phí theo quy định.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện giảm học phí đối với học sinh hộ cận nghèo báo cáo UBND quận, huyện, thị xã, Sở GD-ĐT và Sở Lao động - TBXH trước ngày 30/11 hàng năm.

Hồng Hạnh