Thứ Sáu, 22/08/2008 - 13:27

HSSV vay vốn phải làm giấy cam kết trả nợ mới được ra trường

(Dân trí) - Trước khi tốt nghiệp, Ban giám hiệu yêu cầu những HS, SV đã vay vốn và đến thời điểm đó vẫn còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội phải làm giấy cam kết trả nợ.

Đây là yêu cầu mà Bộ GD-ĐT vừa đề nghị các trường Học viện, ĐH, CĐ, TCCN thực hiện đối với những sinh viên nghèo vay vốn để học.

Theo đó, nội dung giấy cam kết là: Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày được ký hợp đồng lao động, HSSV đã vay vốn sẽ thông báo địa chỉ đơn vị công tác cho nhà trường và gia đình, đồng thời có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng trong suốt thời gian đi học.

Đối với nhà trường, chỉ sau khi HSSV vay vốn làm giấy cam kết thì nhà trường mới làm các thủ tục để em đó ra trường.

Nếu không thực hiện cam kết trên, thì Ngân hàng, gia đình và nhà trường có quyền làm việc với người có trách nhiệm tại đơn vị HSSV đã được vay vốn đang công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng.

Trong năm học này, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành giấy xác nhận mới thay thế mẫu giấy xác nhận cũ, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường xác nhận cho học sinh, sinh viên theo mẫu mới.

Hồng Hạnh