Thứ Bẩy, 16/01/2016 - 00:00

Khẩn trương thực hiện một số chính sách với trẻ em và giáo viên mầm non

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non.

Theo đó, để không bị gián đoạn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, ảnh hưởng tới đời sống giáo viên và hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung.

Trong đó, công văn yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định 239 và Quyết định 60 tại địa phương.

Về đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, trình tự thủ tục và nguồn kinh phí hỗ trợ, thực hiện theo hướng tại Thông tư liên tịch số 29 năm 2011 của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non theo quy định tại Quyết định số 239 và Thông tư liên tịch số 09 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Bộ yêu cầu giám đốc các sở GD&ĐT nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần thông tin về Bộ GD&ĐT để được hướng dẫn giải quyết.

Mỹ Hà

(Email: myha@dantri.com.vn)