Thứ Sáu, 17/08/2012 - 14:59

Khối trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung

(Dân trí) - Ban tuyển sinh Quân đội (Bộ quốc phòng) vừa quyết định cho các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu ở NV1 tiếp tục được xét tuyển bổ sung. Theo đó có 8 trường xét tuyển hệ quân sự và 7 trường xét tuyển hệ dân sự. Tổng chỉ tiêu lên đến gần 2.000.

* Hệ quân sự
*Hệ dân sự
*Hệ dân sự
*Hệ dân sự
*Hệ dân sự
*Hệ dân sự

*Hệ dân sự
 
*Hệ dân sự
*Hệ dân sự
*Hệ dân sự
*Hệ dân sự
 
Theo quy định của Bộ Quốc phòng thì thời gian nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng khác: Ngay sau khi Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1 và chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển nguyện vọng khác.

Thời gian các trường báo cáo nguyện vọng khác về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng: Đợt 1: Trước ngày 28/8/2012; Đợt 2: Trước ngày 12/9/2012; Đợt 3: Trước ngày 25/9/2012.

Căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển, các học viện, trường tổ chức xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD-ĐT, Thông tư quy định về tuyển sinh quân sự năm 2012 của Bộ Quốc phòng, báo cáo kết quả về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phê duyệt. Kết thúc từng đợt, nếu còn chỉ tiêu các trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt tiếp theo. Kết thúc đợt 3 các trường còn chỉ tiêu tuyển sinh tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD-ĐT, báo cáo kết quả về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng quyết định. 

Các học viện, trường thông báo công khai chỉ tiêu và mức điểm và thời gian nhận hồ sơ xét tuyển trên trang điện tử website của trường; trang điện tử website của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố; các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài quân đội.

Nguyễn Hùng