Thứ Tư, 06/02/2013 - 10:45

Không được ép học sinh học kỹ năng sống

(Dân trí) - Cơ sở giáo dục không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh, sinh viên tham dự giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Đây là một trong những của dự thảo quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa mà Bộ GD-ĐT vừa đưa ra để lấy ý kiến.

Theo dự thảo, các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa như không được tổ chức các hoạt động có nội dung: Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc; Truyền bá tư tưởng phản động, văn hóa đồi trụy, hành vi tàn ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; Xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; Xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.

Đặc biệt, để được tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải có đơn xin học của sinh viên, người lao động, gia đình học sinh. Có đủ giáo trình, tài liệu; đủ thiết bị phục vụ giảng dạy, huấn luyện, học tập; đủ đội ngũ giáo viên/ báo cáo viên/ huấn luyện viên cho các hoạt động.

Mức thu học phí do thỏa thuận giữa người học với cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì bị xử lý kỷ luật theo quy định.
 
Hồng Hạnh