Thứ Hai, 22/08/2011 - 16:48

Quảng Nam: Cấm bắt buộc phụ huynh nộp các khoản thu ngoài quy định

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Quảng Nam vừa gửi văn bản đến các trường về các khoản thu, chi đầu năm học. Theo đó, cấm các trường bắt buộc phụ huynh nộp các khoản ngoài quy định.

Cụ thể, đối với các khoản đóng góp của phụ huynh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh (HS), đây là khoản thu tự nguyện, không bắt buộc phụ huynh phải nộp. Với khoản thu này, nếu có, Ban Đại diện cha mẹ HS cần chia ra nhiều đợt phù hợp với thu nhập của đại đa số gia đình hiện nay.

Đối với các khoản thu thỏa thuận nhằm phục vụ nhu cầu của HS như tiền bán trú, tiền ăn trưa đối với lớp học 2 buổi/ngày, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các dự toán và công khai đến phụ huynh HS để thống nhất mục đích thu, chi hợp lý. Và chỉ thu khi người nộp tự nguyện.
Về đồng phục, bảng tên, phù hiệu, hồ sơ HS, nhà trường phải thông báo cụ thể, công khai mẫu, yêu cầu để phụ huynh tự mua sắm cho con em, hoặc có thể thỏa thuận với phụ huynh về các phương thức khác nhưng yêu cầu phục vụ tốt hoạt động giáo dục.
Về thu bảo hiểm thân thể, đây là khoản thu tự nguyện, phụ huynh HS có quyền lựa chọn loại hình bảo hiểm. Đây là khoản thu không bắt buộc, nhà trường không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu. Các khoản thu Bảo hiểm y tế, Quỹ Đoàn, Đội thực hiện đúng theo quy định.

Các khoản thu, việc quản lý và sử dụng đều phải thông báo công khai đến từng phụ huynh; đồng thời thực hiện miễn, giảm đối với các đối tượng chính sách theo quy định hiện hành.
Khánh Hiền