Thứ Năm, 09/10/2014 - 19:26

Quảng Nam: Hơn 32 tỉ đồng để thu hút sinh viên giỏi về tỉnh làm việc

(Dân trí) - Nhằm thu hút những người có đức, có tài, có trình độ chuyên môn cao về làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập.... trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam dành kinh phí hơn 32 tỉ đồng để thực hiện chính sách này.

Ngày 9/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ban hành Đề án thu hút sinh viên (SV) tốt nghiệp đại học (ĐH) và sau ĐH về làm việc tại tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014-2020. Chính sách này góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh ngày càng vững mạnh và chuyên nghiệp.

Sinh viên có hộ khẩu trên địa bàn Quảng Nam tốt nghiệp loại khá, giỏi sẽ được hưởng nhiều ưu đãi.
Sinh viên có hộ khẩu trên địa bàn Quảng Nam tốt nghiệp loại khá, giỏi sẽ được hưởng nhiều ưu đãi.

Chính sách thu hút áp dụng đối với SV là người Quảng Nam (có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh hoặc có cha, mẹ, vợ, chồng đang sinh sống và công tác tại tỉnh Quảng Nam) tốt nghiệp ĐH chính quy tập trung và tốt nghiệp sau ĐH loại giỏi, xuất sắc tại các trường ĐH công lập, học viện trong nước và tốt nghiệp ĐH, sau ĐH tại các trường ĐH ở nước ngoài thuộc các lĩnh vực, ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu thu hút. Về độ tuổi, Tiến sĩ không quá 35 tuổi, thạc sĩ không quá 30 tuổi, SV tốt nghiệp ĐH loại giỏi, xuất sắc không quá 25 tuổi.

Các đối tượng được thu hút ngoài việc hưởng lương và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước còn được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ, với mức cụ thể: Tiến sĩ: 300 triệu đồng; Thạc sĩ: 100 triệu đồng; SV tốt nghiệp ĐH xếp loại xuất sắc (đối với các trường ĐH trong nước) hoặc SV tốt nghiệp ĐH (đối với các trường ĐH ở nước ngoài): 50 triệu đồng; SV tốt nghiệp ĐH xếp loại giỏi (đối với các trường ĐH trong nước): 30 triệu đồng.

Trường hợp SV được thu hút về làm việc tại các huyện: Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức được tăng thêm 0,1 lần; Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang được tăng thêm 0,2 lần; Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang được tăng thêm 0,3 lần so với mức hỗ trợ nêu trên.

Bên cạnh đó, các đối tượng được thu hút còn được hưởng các chính sách ưu đãi: được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nếu quá trình làm việc phát huy hiệu quả tốt; được tạo điều kiện tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức; được ưu tiên xét cử đi đào tạo ở trình độ đào tạo cao hơn nếu sau 2 năm công tác được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đối tượng thu hút là Tiến sĩ sẽ được ưu tiên tiếp nhận vợ (hoặc chồng) vào làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định…

Công Bính