Thứ Ba, 09/08/2016 - 07:37

Rà soát, điều chỉnh kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa chỉ đạo rà soát tất cả nội dung trong kế hoạch công việc để xây dựng điều chỉnh kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 đến năm 2020 và định hướng 2025.

Ngày 8/8, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với Ban quản lý đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

Để thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 trong thời gian tới đạt hiệu quả. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo rà soát tất cả nội dung trong kế hoạch công việc để xây dựng điều chỉnh kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 đến năm 2020 và định hướng 2025, trước hết tập trung chi tiết vào năm 2017 về công việc và tài chính.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu, dự thảo kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 định hướng 2025 phải bám sát vào chỉ đạo tập trung vào 3 nhóm việc: phát triển đội ngũ giáo viên; Khảo thí và Cơ chế chính sách để triển khai.

Đối với cơ chế chính sách, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu cần có cách tiếp cận cơ chế chính sách đạt hiệu quả cao. Theo đó, căn cứ vào Thông tư để triển khai kịp tiến độ với Bộ Tài chính và các Bộ ngành khác cho 2017. Đến 20/8 phải có một kế hoạch chung, nhưng 10/8 phải có công việc chính, tránh tình trạng dàn trải và không có hiệu quả.

Trên cơ sở đó, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 2017 - 2020. Phải mở rộng xã hội hóa để xây dựng các trung tâm kiểm định đánh giá. Hoàn thành trước 30/8 .

Ngoài ra, đề án 2020 cần rà soát lại toàn bộ nhân lực theo vị trí công việc và yêu cầu công việc. Căn cứ vào nhân lực nếu thiếu đề nghị làm việc với các trường đại học sư phạm ngoại ngữ. Tăng cường có bộ máy giúp việc cho ban lãnh đạo. Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị, hoàn thành báo cáo vào 15/9.

Bộ trưởng cũng đã đề nghị Đề án phải xây dựng được nội dung truyền thông để xã hội thấy được những tấm gương điển hình, giới thiệu thông tin cho mọi người biết. Bộ trưởng đề nghị đến ngày 31/8 phải xây dựng xong kế hoạch truyền thông trình Bộ trưởng.

Nhật Hồng