Thứ Năm, 15/06/2017 - 00:05

Thanh Hóa: Chi gần 16 tỷ đồng tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2017

(Dân trí) - Để phục vụ tốt kỳ thi THPT Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt phân bổ kinh phí tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của địa phương này. Theo đó, tổng kinh phí phân bổ đợt này là gần 16 tỷ đồng.  >>   Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: 60% câu hỏi trong đề thi dành xét tốt nghiệp >>   Không thu phí dự thi đối với tất cả thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia >>   Thủ tướng chỉ thị bảo đảm kỳ thi THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ gọn nhẹ, hiệu quả

Trong đó, chi tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa là hơn 3,6 tỷ đồng từ nguồn đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tại Quyết định số 4763/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa quyết định chi gần 16 tỷ phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2017
Thanh Hóa quyết định chi gần 16 tỷ phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bên cạnh đó, số kinh phí chi tại 69 trường THPT là hơn 12 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa (kinh phí kỳ thi THPT Quốc gia) tại Quyết định số 4763/QĐ- UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa là hơn 6,3 tỷ đồng.

Đồng thời, bố sung từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2016 đã được phê duyệt chuyển nguồn và nhiệm vụ chi sang thực hiện năm 2017 là hơn 5,9 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính thực hiện các thủ tục nghiệp vụ điều chỉnh dự toán và thông báo bổ sung dự toán cho các đơn vị để thực hiện chính sách theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, nội dung, đối tượng và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các quyết định của mình có liên quan.

Duy Tuyên