Thứ Ba, 10/10/2017 - 00:03

Thanh Hóa công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh sách điện thoại đường dây nóng của ngành giáo dục các địa phương trên địa bàn tỉnh này nhằm tiếp nhận phản ánh của các bậc phụ huynh về tình trạng lạm thu trong năm học 2017 - 2018.  >>   Vụ hiệu trưởng bị tố lạm thu: Thanh tra huyện phát hiện sai phạm trong công tác quản lý, thu chi >>   Hải Phòng: Kỷ luật cảnh cáo đối với Hiệu trưởng nhà trường lạm thu >>   Phụ huynh cho trẻ trở lại trường học sau nhiều ngày phản đối lạm thu

Theo Sở GD-ĐT Thanh Hóa, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 14/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chống lạm thu trong trường học, hàng năm Sở GD-ĐT đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách tại các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục.

Năm học 2017 - 2018,Sở GD-ĐT đã có Công văn số 1718/SGDĐT- KHTC ngày 31/7/2017, hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các đơn vị, trường học; công văn số 1824/SGDĐT- KHTC ngày 9/8/2017 về điều chỉnh nội dung công văn số 1718/SGDĐT- KHTC.

Tuy nhiên, đầu năm học 2017 - 2018, tình trạng “lạm thu” diễn ra ở nhiều trường, nhất là các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Ở các đơn vị trường học triển khai nhiều khoản thu thỏa thuận phục vụ học sinh, huy động cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất, thu tiền quỹ hội phụ huynh của lớp, của trường, thu tiền tổ chức dạy tiếng Anh và giáo dục kỹ năng sống không đúng quy định.

Tình trạng trên đã dẫn đến có nhiều đơn thư phản ánh của cha mẹ học sinh, của báo chí gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Thanh Hóa thì nguyên nhân của tình trạng trên là do hiệu trưởng chấp hành các văn bản hướng dẫn của ngành chưa nghiêm túc; chưa thực hiện tốt dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách đối với cha mẹ học sinh; công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh của các cấp chính quyền địa phương, các cấp quản lý giáo dục chưa kịp thời, chưa quyết liệt.

Để khắc phục dứt điểm tình trạng “lạm thu” trong các đơn vị, trường học, Sở GD-ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý đối với các đơn vị, trường học trên địa bàn.

Đặc biệt, quán triệt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2017-2018; trong đó có nội dung giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm và thu tiền trái quy định của các trường học.

Giao Phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính tiếp tục tổ chức quán triệt, hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm công văn số 1718/SGDĐT- KHTC và công văn số 1824/SGDĐT- KHTC của Sở GD-ĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2017-2018.

Đồng thời, căn cứ đề nghị của các trường (từ Mầm non đến THCS, Giáo dục thường xuyên) và tình hình thực tế địa phương, thẩm định các khoản thu phục vụ học sinh (thu dịch vụ tự nguyện) và khoản thu vận động xã hội hóa làm cơ sở cho các trường triển khai, thực hiện.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong các đơn vị, trường học trực thuộc thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về dạy thêm, học thêm và các khoản thu, chi ngoài ngân sách tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

STT

Huyện, thị xã,

thành phố

Số điện thoại

1

Huyện Mường Lát

0967.497.788

2

Huyện Quan Sơn

0945.678.135 – 0977.438.555

3

Huyện Quan Hoá

0963.080.470

4

Huyện Bá Thước

02373.880.557 – 02373.880.502

5

Huyện Lang Chánh

02373.874.002 – 02373.874.001

6

Huyện Thường Xuân

0916.799.298

7

Huyện Như Xuân

0967.872.888 – 0912.224.367

8

Huyện Cẩm Thuỷ

0915.392.238

9

Huyện Ngọc Lặc

02373.576.500

10

Huyện Thạch Thành

0915.041.324 – 0949.024.959

11

Huyện Như Thanh

02373.848.002

12

Huyện Vĩnh Lộc

02373.870.002 – 0984.888.866

13

Huyện Yên Định

0918.194.113

14

Huyện Thiệu Hoá

02373.695.688

15

Huyện Triệu Sơn

0904.169.334

16

Huyện Thọ Xuân

02373.530.996

17

Huyện Nông Cống

0915.574.111 – 0912.775.797 – 0944.939.599

18

Huyện Đông Sơn

0912.383.829

19

Huyện Tĩnh Gia

0977.232.768 – 0913.024.819

20

Huyện Quảng Xương

0913.269.236 – 0914.515.685 – 0912.604.886

21

Huyện Hoằng Hoá

0912.472.555

22

Huyện Hậu Lộc

0912.582.566

23

Huyện Hà Trung

0915.248.343

24

Huyện Nga Sơn

0903.436.156 – 0912.213.689 – 0949.352.996

25

Thành phố Sầm Sơn

02373.504.368 – 0919.666.445

26

Thị xã Bỉm Sơn

0989.130.410

27

Thành phố Thanh Hoá

0913.113.568

Số điện thoại đường dây nóng của Sở GD-ĐT Thanh Hóa tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về dạy thêm, học thêm và các khoản thu, chi ngoài ngân sách tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thị Hằng

Giám đốc

0912.987.739

2

Lê Văn Hoa

Phó Giám đốc

0916.259.888

3

Trần Văn Hoà

Phó Giám đốc

0903.464.595

4

Hoàng Văn Thi

Phó Giám đốc

0912.276.373

5

Lê Văn Nguồn

Chánh Thanh tra

0912.276.590

6

Trịnh Xuân Cảnh

Chánh Văn phòng

0913.269.225

Duy Tuyên