Thứ Ba, 21/04/2015 - 09:08

Thanh Hóa thừa hơn 1.350 giáo viên THCS

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt đề án bố trí, sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu và sử dụng thực có hiệu quả.

Theo đó, mục tiêu cụ thể về số lượng nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu ngành học, cấp học theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Thanh Hóa thừa hơn 1.350 giáo viên THCS
Bố trí, sắp xếp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo viên là một nhiệm vụ được tỉnh Thanh Hóa quan tâm xây dựng.

Cụ thể, mỗi cơ sở giáo dục mầm non có 3 cán bộ quản lý đối với cơ sở hạng 1; 2 cán bộ quản lý đối với cơ sở hạng 2 và hạng 3. Cấp tiểu học, trường hạng 1 có 3 cán bộ quản lý, trường hạng 2 và hạng 3 có 2 cán bộ quản lý. Bậc THCS có 3 cán bộ quản lý đối với trường hạng 1; trường hạng 2 và 3 có 2 cán bộ quản lý. Bậc THPT không quá 4 cán bộ quản lý đối với trường hạng 1, trường hạng 2 có 3 cán bộ quản lý và trường hạng 3 có 2 cán bộ quản lý. Hệ Giáo dục thường xuyên cũng tính tương tự như THPT.

Đề án cũng chỉ rõ, năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016, tập trung việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giáo viên (GV) phổ thông, giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ giữa các môn học và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tuyển dụng nhân viên hành chính trong các trường mầm non và THPT công lập.

Các năm học tiếp theo sẽ thực hiện việc tuyển dụng bổ sung cho số cán bộ, GV còn thiếu và số cán bộ, GV về hưu. Dự kiến đến năm 2020, nguồn nhân lực giáo dục toàn tỉnh Thanh Hóa đảm bảo nhu cầu ngành học, cấp học theo quy định với số lượng cụ thể là 53.678. Trong đó, giáo dục mầm non là 13.672, giáo dục tiểu học là 18.666, giáo dục THCS là 14.578, giáo dục THPT là 5.981, giáo dục thường xuyên là 781.

Tính đến tháng 8/2014, số cán bộ, GV cấp THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn dôi dư là 1.604, trong đó theo dự báo có 240 cán bộ, GV về hưu. Năm học 2014 - 2015, số cán bộ, GV dôi dư cấp THCS là 1.364. Năm học 2014- 2015, tập trung điều chuyển 1.364 cán bộ, GV cấp THCS dôi dư xuống làm giáo viên, nhân viên hành chính ở bậc tiểu học và công tác tại trung tâm học tập cộng đồng.

Ở bậc tiệu học, tính đến tháng 8/2014, số cán bộ, GV thừa tại các huyện thừa là 474 và thiếu tại các huyện thiếu là 510. Tổng chung thiếu 36 cán bộ, GV. Vì vậy cần phải điều chuyển cán bộ, GV giữa các huyện thừa, thiếu theo quy định.

Nếu tính định mức 1,2 GV/lớp 1 buổi/ngày và 1,5 GV/lớp 2 buổi/ngày thì nhu cầu cán bộ, GV tiểu học còn thiếu là 1.979. Do đó, nhu cầu cần tiếp nhận 1.364 cán bộ, GV cấp THCS dôi dư để bổ sung cho tiểu học. Số còn lại sẽ thực hiện tuyển mới trong năm học sau.

Tại đề án này, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã đề ra điều kiện tuyển dụng mới nguồn nhân lực GV là ưu tiên tuyển sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại hcoj uy tín có đào tạo ngành sư phạm, có điểm thi tuyển sinh đại học từ 21 điểm trở lên (không kể điểm ưu tiên và nhân hệ số), có trình độ chuyên môn thực sự vững vàng, giáo sinh có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ đúng chuyên ngành cần tuyển. Đối với nhân viên hành chính, ưu tiên tuyển dụng số hợp đồng lao động hiện có đã làm việc nhiều năm tác các cơ sở giáo dục, có đầy đủ bằng cấp chuyên môn theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp.

Để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đối với ngành học mầm non, năm học 2014 - 2015 thực hiện tuyển mới đội ngũ nhân viên hành chính số lượng 176 người. Từ năm học 2015 - 2016, tuyển bổ sung cho số GV về hưu mỗi năm từ 200 - 300 người.

Thanh Hóa thừa hơn 1.350 giáo viên THCS
Kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực cho ngành giáo dục theo các năm đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.

Đối với bậc tiểu học, năm học 2014 - 2015, không tuyển mới, thực hiện việc tiếp nhận nguồn cán bộ, GV dôi dư từ THCS chuyển xuống là 1.364 người. Năm học 2015 - 2016 tuyển mới 958 GV các bộ môn còn thiếu và bổ sung cho GV nghỉ hưu. Từ năm học 2016 - 2017, mỗi năm tuyển mới bình quân khoảng 300 - 400 người. Đối với THCS, năm học 2014 - 2015, không thực hiện tuyển mới, các năm tiếp theo tuyển bình quân 200 - 300 người/năm bổ sung cho số cán bộ, GV về hưu.

Đối với THPT, năm học 2014 - 2015 không tuyển mới GV, xây dựng phương án tuyển 138 nhân viên hành chính; năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017 do số lớp giảm nên không tuyển mới GV; từ năm học 2017 - 2018 tuyển mới GV để bổ sung cho số cán bộ, GV về hưu từ 100 - 200 người/năm.

Đối với giáo dục thường xuyên, trong các năm học, do nhu cầu nguồn nhân lực, khối Giáo dục thường xuyên sẽ tuyển 20 - 30 người/năm. Sau năm 2020, Giáo dục thường xuyên sẽ tương đối ổn định về đội ngũ.

Duy Tuyên