Thứ Năm, 15/06/2017 - 06:59

Thành lập Hội đồng Hiệu trưởng khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

(Dân trí) - ​Ngày 14/6, Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thành lập Hội đồng Hiệu trưởng khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng là ông Phạm Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng. 4 Phó chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội; Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng Đại học Thủy lợi; Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội và Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương. Ngoài ra, hội đồng còn có 17 ủy viên.

Nhiệm vụ của Hội đồng Hiệu trưởng là tiếp thu những ý kiến đóng góp chất lượng của các nhà khoa học, nhà giáo về thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng nói chung, các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học, cao đẳng thuộc khối ngành hoặc thuộc khu vực địa lý nói riêng, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối có những chỉ đạo kịp thời về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các trường đại học, cao đẳng trong Khối.

Phát huy trí tuệ, sự sáng tạo của các nhà khoa học đầu ngành trên các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, nông, lâm nghiệp, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế để phản biện, tham gia vào những đề án, chương trình phát triển Thủ đô góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Tham mưu, phản biện giúp Đảng ủy Khối phản ánh, đề nghị với Đảng, Nhà nước, Thành ủy Hà Nội và các Bộ, Ngành về công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; phối hợp trong các lĩnh vực chuyên môn. Phối hợp, hỗ trợ các trường trong Khối về lĩnh vực chuyên môn.

PV