Chủ Nhật, 17/08/2008 - 19:31

Thêm điểm chuẩn của 4 trường CĐ

(Dân trí) - 4 trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên, CĐ Công nghiệp Việt Đức, CĐ Hóa chất, CĐ Hàng Hải vừa công bố điểm chuẩn. Theo đó, trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức xét tuyển 250 chỉ tiêu.

* CĐ Công nghiệp Phúc Yên:

Tin học ứng dụng: Khối A: 12,0, Khối D1: 13,0

Tin học ứng dụng: Khối A: 12,0, Khối D1: 13,0

Kế toán: Khối A: 12,0; Kkối D1: 13,.

Công nghệ kỹ thuật điện; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí: 12,0 điểm.

Kỹ thuật trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện tử: 10,0 điểm.

* CĐ Công nghiệp Việt Đức:

Công nghệ kĩ thuật Cơ khí, Công nghệ kĩ thuật điện, Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật Ô tô và Kế toán: 10 điểm (bằng điểm sàn khối A)

Công nghệ kĩ thuật Cơ khí, Công nghệ kĩ thuật điện, Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật Ô tô và Kế toán: 10 điểm (bằng điểm sàn khối A)

Ngoài ra, trường có 250 chỉ tiêu xét tuyển NV2.

* CĐ Hàng Hải

Tuyển sinh khối A. Điểm chuẩn cho tất cả 7 ngành đào tạo của trường là 18,0 điểm.

Tuyển sinh khối A. Điểm chuẩn cho tất cả 7 ngành đào tạo của trường là 18,0 điểm.

* CĐ Hóa chất:

 Điểm chuẩn NV1 cho 9 ngành (với 17 chuyên ngành) là 10 điểm (bằng điểm sàn của Bộ) chỉ tuyển sinh khối A.

Điểm chuẩn NV1 cho 9 ngành (với 17 chuyên ngành) là 10 điểm (bằng điểm sàn của Bộ) chỉ tuyển sinh khối A.

Hồng Hạnh