Thứ Tư, 20/07/2016 - 07:23

Trường đại học đầu tiên của Việt Nam tham gia đánh giá chất lượng Đông Nam Á

(Dân trí) - Tháng 01/2017 tới đây, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội sẽ là trường đại học đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á được đánh giá chất lượng.

Ngày 19/7, tại ĐH QGHN đã diễn ra Lễ công bố chính thức việc khởi động hệ thống và cơ chế đánh giá, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN - QA) và đánh giá thử nghiệm tại trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN.

Dự tính đến cuối năm 2016, hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á sẽ tiến hành đánh giá được tổng số 220 chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học, thông qua 98 đợt đánh giá tại 28 trường đại học ở 8 quốc gia Đông Nam Á. Trong số đó Việt Nam có 61 chương trình đào tạo đại học và sau đại học được đánh giá thông qua 32 đợt đánh giá, trong đó ĐHQGHN có 18 chương trình đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn của AUN.

Tháng 12/2009, chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN là chương trình đào tạo bậc đại học đầu tiên của Việt Nam và là chương trình thứ 6 của các trường đại học thuộc khối ASEAN được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Tháng 01/2017 tới đây, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN sẽ là trường đại học đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á được đánh giá chất lượng.

Tiêu chuẩn Đánh giá chất lượng trường đại học là nỗ lực đầu tiên thuộc về đánh giá trường đại học Đông Nam Á. Đây sẽ là một dấu mốc quan trọng để tiếp tục hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho giáo dục đại học ở Đông Nam Á.

Phương châm đánh giá chất lượng trường đại học coi trường đại học là một tổng thể, trong đó có chiến lược, hệ thống và vận hành về đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ. Mục đích của đánh giá chất lượng là nhằm củng cố chất lượng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ một cách toàn diện, và đánh giá hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Vì thế, việc đánh giá chất lượng ở cấp độ trường đại học sẽ tăng cường mục đích của Mạng lưới AUN-QA theo hướng đảm bảo chất lượng trường đại học ở Đông Nam Á.

Khung đảm bảo chất lượng trường đại học của AUN-QA được hoàn thiện qua 2 lần chỉnh sửa. Bản chỉnh sửa lần thứ 2 này đã được điều chỉnh thiết kế để hỗ trợ Cộng đồng kinh tế Đông Nam Á với tư cách là một khung đảm bảo chất lượng mang tính xuyên quốc gia, thúc đẩy trao đổi sinh viên và giảng viên giữa các nước, thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học.

Khung đảm bảo chất lượng trường đại học của AUN-QA được xây dựng phù hợp với khung đảm bảo chất lượng của Đông Nam Á (AQF), với các tiêu chuẩn và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng trong khu vực giáo dục đại học Châu Âu (ESG 2015-phần 1) và khung thực hiện xuất sắc Baldridge (Giáo dục – 2015/2016) nhằm xây dựng một khung đánh giá chất lượng tổng hợp của AUN-QA ở cấp độ trường đại học.

Cùng với lần đầu tiên đánh giá chất lượng trường đại học, AUN-QA cũng công bố lần đầu tiên tài liệu về hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học. Tài liệu “Hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học của AUN-QA” sẽ là công cụ để thực hiện việc đánh giá chất lượng trường đại học.

Việc AUN-QA phát triển thành công và thực hiện đánh giá chất lượng trường đại học đầu tiên vào tháng 1/2017 (đơn vị được đánh giá là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN) là phù hợp với sự kiện chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN vào tháng 12/2015.

Để đạt mục tiêu làm cho khu vực ASEAN trở thành trung tâm giáo dục có chất lượng, cần phải xây dựng và duy trì các dịch vụ giáo dục có chất lượng cao ở cấp trường đại học, cấp quốc gia và cấp khu vực. Vì thế, AUN-QA tiếp tục phấn đấu để phát triển hệ thốngđảm bảo chất lượng nhằm giúp đỡ các trường bảo đảm các tiêu chuẩn đào tạo đã được công nhận quốc tế.

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á là một tổ chức tự chủ chịu trách nhiệm về giáo dục đại học ở các nước ASEAN, giải quyết các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực và phát triển giáo dục đại học trong khu vực và các đối tác đối thoại.

Mạng lưới Đảm bảo chất lượng (AUN-QA) thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á được phê chuẩn thành lập tại cuộc họp lần thứ 4 của các thành viên sáng lập của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) tổ chức vào năm 1998.

Kể từ đó, AUN-QA đã liên tục cải tiến công tác đảm bảo chất lượng ở Đông Nam Á với vai trò là đầu mối điều phối các hoạt động để thực hiện sứ mạng hài hòa hóa các tiêu chuẩn giáo dục và liên tục cải tiến chất lượng đào tạo của các trường đại học ở Đông Nam Á.

Hồng Hạnh