Thứ Bẩy, 10/12/2016 - 16:44

Video bài giảng Sinh học: Quần xã sinh vật

(Dân trí) - Quần xã sinh vật là nội dung kiến thức có thể xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia với nhiều cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng.  >>   Video bài giảng toán học: Thể tích khối hình chóp >>   Video bài giảng toán học: Các phương pháp tính tích phân >>   Video bài giảng hóa học: Phương pháp bảo toàn khối lượng

Thông qua qua bài giảng, ThS. Nguyễn Thành Công (Giáo viên THPT Chuyên Đại học Sư phạm) sẽ hệ thống tất cả các kiến thức liên quan đến Quần xã sinh vật, bao gồm: định nghĩa về quần xã, các đặc trưng cơ bản của quần xã, mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, mối quan hệ dinh dưỡng trong quần xã và diễn thế sinh thái.

Sau khi học xong bài giảng, học sinh có thể tự tin luyện tập các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến phần kiến thức này.

Mời thí sinh tham khảo bài giảng:

Video bài giảng Sinh học: Quần xã sinh vật

Nhật Hồng