Thứ Tư, 14/09/2005 - 14:29

Vở bài tập in sẵn là sự lãng phí lớn!

Những năm gần đây, trên thị trường sách xuất hiện nhiều loại sách bài tập dưới dạng vở in sẵn. Ở những cuốn sách này, sau khi in phần đầu bài, người ta để trống một vài dòng để học sinh điền phần bài làm của mình vào.

Cách làm này trên một khía cạnh nào đó đã đem lại sự tiện lợi hơn cho học sinh, nhưng những phát sinh của nó cũng là những vấn đề rất đáng quan tâm.

 

Thứ nhất, việc in sẵn đề bài giúp học sinh bớt được một công đoạn chép đề nhưng dễ làm nảy sinh tính lười viết. Việc này đặc biệt tai hại trong các môn đòi hỏi phải viết nhiều như ngoại ngữ, làm văn...

 

Thứ hai, việc in loại vở bài tập này là một sự lãng phí lớn. Tất cả những cuốn vở bài tập loại này đều chỉ có thể sử dụng một lần rồi bỏ, trong khi hằng năm Nhà nước vẫn phải trích một khoản ngân sách không nhỏ cho việc trợ giá xuất bản sách giáo khoa.

 

Nếu in sách bài tập theo kiểu truyền thống, chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn từ việc tái sử dụng sách: em có thể sử dụng lại sách cũ của anh chị, học sinh con nhà khá giả có thể gom góp sách cũ giúp đỡ các bạn ở vùng khó khăn...

 

Nên chăng chúng ta quay lại cách in sách bài tập cũ: chỉ in phần đầu bài, phần bài làm học sinh sẽ làm vào vở.

 

Thanh Thuý

 (giáo viên tiểu học tỉnh Hà Nam)

(theo Tuổi trẻ)