Thứ Sáu, 23/07/2010 - 09:08

15 điểm mới trúng tuyển vào ĐH Thủy lợi phía Bắc

(Dân trí) - Thống kê tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có) ở Trường ĐH Thủy lợi cơ sở phía Bắc cho thấy có 2.273 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Nếu tính từ 15,5 trở lên trường có 1.926 thí sinh. Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn NV1 sẽ là 15,0


(Ảnh: Tiến Nguyên )
 
Năm 2010, chỉ tiêu của Trường ĐH Thủy lợi cơ sở phía Bắc là 2.000. Tuy nhiên nhà trường được phép gọi thêm không quá 10% chỉ tiêu theo đúng quy định của Bộ. Với mức điểm sàn theo khối là 15 thì liệu điểm chuẩn ngành cụ thể ra sao? Dân trí sẽ cũng các bạn thí sinh phân tích đánh giá. Dữ liệu phân tích chỉ có tính chất tham khảo, thí sinh cần phải đợi nhà trường công bố chính thức để biết mình đỗ hay trượt.

Toàn trường có 911 thí sinh đạt điểm từ 14 đến dưới 15. Số thí sinh đạt từ 14.5 đến dưới 15 là 434. Với số lượng như vậy thì điểm xét tuyển chuyển từ TLA về TLS sẽ là 14.5

1. Ngành kỹ thuật công trình: chỉ tiêu 350

Có 773 thí sinh đáp ứng được điều kiện điểm sàn theo khối. Nếu điểm chuẩn là 17,0 thì có 439 thí sinh đạt, nếu là 17,5 thì sẽ có 380 thí sinh đủ điều kiện và nếu là 18,0 thì sẽ có 319 thí sinh đáp ứng được yêu cầu. Như vậy điểm chuẩn ngành này có thể là 17,5 hoặc 18,0

2. Ngành kỹ thuật tài nguyên nước: chỉ tiêu 210

Ngành này chỉ có 75 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

3. Ngành Thủy văn và tài nguyên nước: chỉ tiêu 90

Ngành này chỉ có 21 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

3. Ngành kỹ thuật Thủy điện và Năng lượng tái tạo: chỉ tiêu 140

Ngành này chỉ có 48 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

4. Ngành kỹ thuật cơ khí: chỉ tiêu 140

Ngành này chỉ có 83 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

5. Ngành công nghệ thông tin: chỉ tiêu 140

Ngành có 138 thí sinh đạt điểm từ 15,0 trở lên. Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ là 15,0

6. Ngành cấp thoát nước: chỉ tiêu 75

Ngành này chỉ có 64 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

7. Ngành kỹ thuật bờ biển: chỉ tiêu 140

Ngành này chỉ có 18 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

8. Ngành kỹ thuật môi trường: chỉ tiêu 70

Ngành này chỉ có 51 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

9. Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn: chỉ tiêu 70

Ngành này chỉ có 13 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

10. Công nghệ kỹ thuật xây dựng: chỉ tiêu 150

Ngành có đến 260 thí sinh đủ điều kiện điểm sàn. Nếu lấy điểm chuẩn là 15,5 thì có 203 thí sinh đạt yêu cầu, nếu là 16,0 thì sẽ có 157 thí sinh và nếu là 16,5 thì có 122 thí sinh đáp ứng điều kiện. Như vậy điểm chuẩn ngành này sẽ được ấn định ở mức 16,0

11. Ngành kỹ thuật điện: chỉ tiêu 70

Ngành này chỉ có 21 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

12. Ngành kinh tế tài nguyên biển: chỉ tiêu 70

Ngành có 71 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

13. Ngành Quản trị kinh doanh: chỉ tiêu 75

Ngành chỉ có 59 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Nên điểm chuẩn của ngành này sẽ bằng điểm sàn khối.

14. Ngành Kế toán: chỉ tiêu 210

Ngành có 1.850 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 536 thí sinh đủ điều kiện điểm sàn khối. Nếu lấy điểm chuẩn là 15,5 thì có 455 thí sinh đạt, nếu là 16,0 thì có 368 thí sinh đủ điều kiện và nếu là 17,0 có 231 thí sinh trúng tuyển. Nếu tăng mức điểm chuẩn lên 17,5 thì sẽ có 180 thí sinh đủ điều kiện. Như vậy nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định ở mức 17,0.

 

ĐH Thủy lợi cơ sở phía Nam: dự kiến điểm chuẩn thấp

Theo thống kê của Dân trí thì toàn trường có 525 thí sinh dự thi và chỉ có 138 thí sinh đạt tổng điểm từ 13 trở lên (đã tính điểm ưu tiên).

Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn theo khối ở phía Nam sẽ bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT hoặc là 13,5 để dành chỉ tiêu cho những thí sinh trượt cơ sở phía Bắc chuyển vào (điểm xét tuyển TLA về TLS)

+ Ngành kỹ thuật công trình: Có 110 thí sinh đạt từ 13,0 điểm trở lên, nếu tính từ 13,5 điểm trở lên thì có 92 thí sinh

+ Ngành kỹ thuật tài nguyên nước: Có 7 thí sinh đạt từ 13,0 điểm trở lên, nếu tính từ 13,5 điểm trở lên thì có 6 thí sinh.

+ Ngành cấp thoát nước: Có 10 thí sinh đạt từ 13,0 điểm trở lên, nếu tính từ 13,5 điểm trở lên thì có 9 thí sinh.

 

Nguyễn Hùng