Thứ Sáu, 06/08/2010 - 13:07

CĐ Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn dự kiến

(Dân trí) - Trường cao đẳng Giao thông vận tải vừa công bố điểm chuẩn dự kiến. Đây là mức điểm chuẩn đối với học sinh phổ thông khu vực 3. Các đối tượng ưu tiên kế tiếp được giảm 1 điểm, các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn 2010

Đào tạo tại Hà Nội

Xây dựng cầu đường bộ

01

A

22

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng cầu đường sắt)

02

A

20

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp)

03

A

21

Cơ khí sửa chữa ôtô

04

A

19

Khai thác và sửa chữa máy thi công

05

A

18

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đầu máy - toa xe)

06

A

18

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy tàu thủy)

06

A

18

Quản trị doanh nghiệp

07

A

20

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp và Kế toán Kiểm toán)

08

A

22

Tài chính - Ngân hàng

09

A

22

Khai thác vận tải đường sắt

10

A

17

Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác vận tải đường bộ)

11

A

20

Công nghệ thông tin

12

A

20

Công nghệ kỹ thuật điện tử

13

A

20

Quản lý Xây dựng (chuyên ngành Kinh tế Xây dựng)

14

A

20

Đào tạo tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Xây dựng cầu đường bộ

21

A

18

Cơ khí sửa chữa ôtô

22

A

17

Khai thác và sửa chữa máy thi công

23

A

18

Kế toán doanh nghiệp

24

A

18

Công nghệ thông tin

25

A

17

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

26

A

21

Tài chính - Ngân hàng

27

A

18

Đào tạo tại Thái Nguyên

Xây dựng cầu đường bộ

31

A

16

Cơ khí sửa chữa ôtô

32

A

15

Quản trị doanh nghiệp

33

A

15

Kế toán doanh nghiệp

34

A

15

Công nghệ thông tin

35

A

15

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

36

A

15

Khai thác vận tải đường bộ

37

A

20

Tài chính - Ngân hàng

38

A

18

Nhà trường thông báo: Thí sinh không trúng tuyển các mã ngành đã đăng ký (không có điểm liệt), nếu có nguyện vọng học các mã ngành dưới đây, thì làm đơn xin chuyển nguyện vọng (theo mẫu của trường) nộp tại phòng đào tạo của trường (tại Hà Nội) với điều kiện sau:

+ Mã ngành 02 có điểm thi tuyển >= 20,0

+ Mã ngành 05 có điểm thi tuyển >= 18,0

+ Mã ngành 06 có điểm thi tuyển >= 18,0

+ Mã ngành 21 có điểm thi tuyển >= 18,0

+ Mã ngành 22 có điểm thi tuyển >= 17,0

+ Mã ngành 24 có điểm thi tuyển >= 18,0

+ Mã ngành 25 có điểm thi tuyển >= 17,0

+ Mã ngành 27 có điểm thi tuyển >= 18,0

+ Mã ngành 31 có điểm thi tuyển >= 16,0

+ Mã ngành 32 có điểm thi tuyển >= 15,0

+ Mã ngành 34 có điểm thi tuyển >= 15,0

+ Mã ngành 35 có điểm thi tuyển >= 15.0

+ Mã ngành 36 có điểm thi tuyển >= 15,0

+ Mã ngành 38 có điểm thi tuyển >= 15,0

Thời gian nhận đơn xin chuyển ngành từ ngày 3/8/2010 đến hết ngày 17/8/2010. Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu cho từng mã ngành đào tạo. Lệ phí xét tuyển là 30.000đ/đơn.

Trường sẽ gửi giấy báo nhập học cho từng thí sinh trúng tuyển. Thời gian nhập học: Thứ bảy 4/9/2010. Thí sinh trúng tuyển, vì lý do nào đó không đến kịp, phải điện báo cho trường theo số điện thoại (04.35526713). Nếu quá 15 ngày kể từ ngày nhập học, thí sinh không có mặt, nhà trường sẽ gọi thí sinh khác thay thế.

Thí sinh trúng tuyển, không nhận được giấy báo nhập học, phải liên hệ với phòng đào tạo của trường (ở Hà Nội) để nhận giấy báo nhập học (lần 2).

Thí sinh có nguyện vọng xin phúc khảo điểm bài thi phải làm đơn và nộp lệ phí phúc khảo theo quy định của Bộ GD-ĐT (20.000đ/1 môn) tại phòng đào tạo của trường ở Hà Nội. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 3/8/2010 đến hết ngày 17/8/2010.

Thí sinh dự thi cao đẳng không trúng tuyển (không có điểm liệt), nếu có nguyện vọng học hệ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), phải làm đơn (theo mẫu của trường) nộp cho phòng đào tạo ở Hà Nội. Nhà trường sẽ xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo. Lệ phí xét tuyển 30.000đ/đơn. Đơn xin xét chuyển học hệ TCCN nhận từ ngày 3/8/2010 đến hết ngày 27/8/2010.

Trường sẽ công bố điểm chuẩn chính thức sau khi Bộ công bố điểm sàn.

Hồng Hạnh