Thứ Sáu, 15/07/2011 - 13:30
Đà Nẵng:

Công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 vào THPT chuyên Lê Qúy Đôn

(Dân trí) - Ngày 15/7, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 vào THPT chuyên Lê Quý Đôn xét theo tờ trình của Sở GD- ĐT TP.


Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2011- 2012 tại Đà Nẵng.

Theo đó, điểm trúng tuyển vào lớp 10 vào THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2011 - 2012 cụ thể như sau:

1. Đối với học sinh (HS) thuộc địa bàn TP Đà Nẵng: phê duyệt danh sách 230 HS trúng tuyển, gồm:

- Lớp 10 chuyên Toán: tuyển 45 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 6,80 trở lên

- Vật lý: tuyển 33 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 8,00 trở lên

- Hóa học: 32 HS có tổng điểm xét tuyển theo NV1 đạt từ 8,34 trở lên và theo NV2 đạt từ 8,40 trở lên

- Sinh học: 21 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 8,00

- Ngữ văn : 20 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 8,00

- Lịch sử: 9 HS có tổng điểm xét tuyển theo NV1 đạt từ 7,80 và NV2 đạt từ 7,65 điểm trở lên

- Địa lý: 10 HS có tổng điểm xét tuyển NV1 đạt từ 7,25 trở lên và NV2 đạt từ 7,30 trở lên.

- Tiếng Pháp: 10 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 6,40

- Tiếng Anh: 35 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 8,20

- Tin học: 15 HS; trong đó có 1 học sinh thi tuyển theo NV1 đạt tổng điểm xét tuyển là 8,00 và 14 HS thi tuyển theo NV2 đạt từ 7,60 điểm trở lên.

2. Đối với HS thuộc tỉnh Quảng Nam: phê duyệt danh sách 20 HS trúng tuyển, gồm:

- lớp 10 chuyên Toán: 8 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 7,70 trở lên

- Hóa học: 4 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 8,45

- Vật lý: 2 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 8,00

- Tiếng Anh: 3 HS đạt tổng điểm xét tuyển từ 8,30

- Tin học: 2 HS đạt tổng điểm xét tuyển là 7,75 theo NV1 và 7,70 theo NV2

- Ngữ văn: 1 HS đạt tổng điểm xét tuyển là 7,85.

Khánh Hiền