Đề thi - Đáp án

Bộ GD&ĐT công bố 14 đề thi minh họa THPT quốc gia 2017

Bộ GD&ĐT công bố 14 đề thi minh họa THPT quốc gia 2017

(Dân trí) - Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017, chiều 05/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi để giáo viên và học sinh tham khảo.

Môn Hóa học - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn Hóa học - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Hóa học kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Đức - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn tiếng Đức - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Đức kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Nga - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn tiếng Nga - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Nga kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn Vật lý - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn Vật lý - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Vật lý kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Nhật - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn tiếng Nhật - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - (Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Nhật kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Trung - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn tiếng Trung - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Trung kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Pháp - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn tiếng Pháp - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Pháp kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn Sinh học - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn Sinh học - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Sinh học kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn Địa lý - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn Địa lý - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Địa lý kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn Lịch sử - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn Lịch sử - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Lịch sử kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

 [ Trang sau ]