Đề thi - Đáp án

Bộ Giáo dục chính thức công bố đáp án 8 môn thi THPT quốc gia

Bộ Giáo dục chính thức công bố đáp án 8 môn thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đề và đáp án 8 môn thi THPT quốc gia 2015. Dân trí đăng tải để thí sinh và bạn đọc tham khảo.

Môn Lịch sử - Đề thi và đáp án chính thức

Môn Lịch sử - Đề thi và đáp án chính thức

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố.

Môn Hóa học - Đề thi và đáp án chính thức

Môn Hóa học - Đề thi và đáp án chính thức

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Nhật - Đề thi và đáp án chính thức

Môn tiếng Nhật - Đề thi và đáp án chính thức

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố.

Môn Sinh học - Đề thi và đáp án chính thức

Môn Sinh học - Đề thi và đáp án chính thức

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Nga - Đề thi và đáp án chính thức

Môn tiếng Nga - Đề thi và đáp án chính thức

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố.

Môn Địa lý - Đề thi và đáp án chính thức

Môn Địa lý - Đề thi và đáp án chính thức

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Anh - Đề thi và đáp án chính thức

Môn tiếng Anh - Đề thi và đáp án chính thức

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn Toán - Đề thi và đáp án chính thức

Môn Toán - Đề thi và đáp án chính thức

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Đức - Đề thi và đáp án chính thức

Môn tiếng Đức - Đề thi và đáp án chính thức

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Pháp - Đề thi và đáp án chính thức

Môn tiếng Pháp - Đề thi và đáp án chính thức

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố.

 [ Trang sau ]