Đề thi - Đáp án

Bộ GD& ĐT công bố đáp án chính thức các bài thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD& ĐT công bố đáp án chính thức các bài thi THPT quốc gia 2017

(Dân trí) - Cuối giờ chiều nay, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án chính thức các bài thi THPT quốc gia 2017. Báo Dân trí đăng tải toàn bộ để bạn đọc tham khảo.

Môn tiếng Đức - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn tiếng Đức - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Đức kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Nga - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn tiếng Nga - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Nga kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn Vật lý - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn Vật lý - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Vật lý kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Nhật - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn tiếng Nhật - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - (Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Nhật kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Trung - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn tiếng Trung - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Trung kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn tiếng Pháp - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn tiếng Pháp - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Pháp kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn Sinh học - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn Sinh học - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Sinh học kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn Địa lý - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn Địa lý - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Địa lý kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn Lịch sử - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn Lịch sử - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Lịch sử kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD- ĐT vừa mới công bố.

Môn Ngữ văn - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

Môn Ngữ văn - Đề thi và đáp án chính thức THPTQG 2016

(Dân trí) - Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức môn Ngữ văn kỳ thi THPTQG 2016 mà Bộ GD-ĐT vừa mới công bố.