Thứ Năm, 12/08/2010 - 07:57

ĐH Công đoàn: Không xét tuyển NV2

(Dân trí) - Hôm nay 12/8, ĐH Công đoàn chính thức công bố điểm chuẩn năm 2010. Theo lãnh đạo nhà trường, năm nay trường không xét tuyển NV2.

Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể vào trường. (Thí sinh lưu ý, mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3, chưa có ưu tiên. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm):

1. Điểm xét tuyển theo khối:

STT

Khối

Điểm

xét tuyển

Số lượng đạt

điểm xét tuyển

1

A

15,5

885

2

C

17,5

466

3

D1

17,0

635

Tổng cộng:

1986

2. Điểm xét tuyển theo ngành:

TT

Ngành

Khối

Điểm xét tuyển

Số lượng đạt điểm xét tuyển

∑ ngành

Ghi chú

1

101 - Bảo hộ Lao động

A

15,5

18

18

502 thí sinh đã trúng tuyển vào trường nhưng không đúng NV1 sẽ được chuyển vào ngành khác

còn chỉ tiêu

2

402 - Quản trị Kinh doanh

A

15,5

160

285

403 - Quản trị Kinh doanh

D1

17,0

125

3

404 - Quản trị nhân lực

A

15,5

39

98

405 - Quản trị nhân lực

D1

17,0

59

4

406 - Kế toán

A

17,0

198

356

407 - Kế toán

D1

18,0

158

5

408 - Tài chính Ngân hàng

A

17,0

162

310

409 - Tài chính Ngân hàng

D1

17,5

148

6

501 - Xã hội học

C

17,5

108

109

503 - Xã hội học

D1

17,0

1

7

502 - Công tác xã hội

C

18,0

156

163

504 - Công tác xã hội

D1

17,5

7

8

505 - Luật

C

18,0

129

145

506 - Luật

D1

17,0

16

Tổng cộng:

1484

1484

Hồng Hạnh