Thứ Sáu, 26/08/2011 - 07:38

ĐH Đồng Tháp tuyển trên 2.900 chỉ tiêu nguyện vọng 2

(Dân trí) - Trường ĐH Đồng Tháp vừa công bố điểm chuẩn NV1, điểm sàn và xét tuyển 2.912 chỉ tiêu NV2 vào trường.

Dưới đây là điểm chuẩn đối với HSPT - KV3, như sau:

 

Ngành

Khối

Điểm chuẩn
NV1

Điểm xét tuyển
NV2

Chỉ tiêu
NV2

Bậc đại học

 

 

 

1816

Sư phạm toán học

A

13

13

55

Sư phạm tin học 

A

13

13

69

Sư phạm Vật lý

A

13

13

67

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 

A

13

13

60

Khoa học máy tính

A

13

13

136

Sư phạm hóa học

A

13

13

65

Sư phạm sinh học 

B

14

14

62

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

B

14

14

50

Khoa học môi trường

B

14

14

50

Nuôi trồng thủy sản

A,B

13; 14

13; 14

29

Quản trị kinh doanh

A, D1

13

13

82

Kế toán

A

13

13

90

Tài chính - Ngân hàng

A

13

13

83

Quản lý đất đai

A

13

13

150

Quản lý văn hóa

C, D1

14; 13

14; 13

61

Công tác xã hội

C, D1

14; 13

14; 13

80

Việt Nam học 

C, D1

14; 13

14; 13

103

Sư phạm ngữ văn

C

14

14

54

Sư phạm lịch sử

C

14

14

61

Sư phạm địa lý

C

14

14

50

Giáo dục chính trị

C

14

14

57

Thư viện - Thông tin

C, D1

14; 13

14; 13

97

Sư phạm tiếng Anh

D1

16

16

44

Tiếng Anh 

D1

16

16

87

Tiếng Trung Quốc

C, D1

14; 13

14; 13

46

Sư phạm âm nhạc

N

14

 

 

Sư phạm mỹ thuật

H

14

 

 

Thiết kế đồ họa

H

 

 

 

Giáo dục tiểu học

A,C,D1

13; 14; 13

 

28

Giáo dục mầm non

M

14

 

 

Giáo dục thể chất 

T

17

 

 

Bậc cao đẳng

 

 

 

646

Sư phạm toán học

A

10

10

28

Sư phạm tin học

A

10

10

43

Sư phạm vật lý

A

10

10

40

Sư phạm hóa học

A

10

10

25

Sư phạm sinh học 

B

11

11

42

SP Kỹ thuật nông nghiệp

B

11

11

40

Sư phạm ngữ văn

C

11

11

34

Sư phạm lịch sử 

C

11

11

39

Sư phạm địa lý

C

11

11

32

Sư phạm âm nhạc

N

 

 

 

Sư phạm mỹ thuật

H

 

 

 

Giáo dục tiểu học

A,C,D1

10; 11; 10

10; 11; 10

30

Giáo dục mầm non

M

11

 

 

Giáo dục thể chất 

T

14

 

 

Tin học ứng dụng

A

10

10

96

Thư viện - Thông tin

C, D1

11; 10

11; 10

100

Thiết kế đồ họa

H

 

 

 

Công nghệ thiết bị trường học

A, B

10; 11

10; 11

40

Tiếng Anh 

D1

13

13

57

Bậc TCCN

 

 

 

450

Tin học ứng dụng

Các khối

7.0

6

300

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Các khối

7.0

6

50

Quản trị nhà hàng

Các khối

7.0

6

50

Kỹ thuật chế biến món ăn

Các khối

7.0

6

50

CỘNG CHUNG:

 

 

 

2.912

 

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển, điểm xét tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp nhau là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm. Riêng thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Đồng Tháp thi hoặc xét tuyển vào các ngành: Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Khoa học môi trường, Nuôi trường thủy sản, Quản lý đất đai thì mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 1 điểm.

 

Huỳnh Hải