Thứ Sáu, 23/07/2010 - 15:42

ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2: Hai thủ khoa đều được 23 điểm

(Dân trí) - Năm nay, ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 có hai thủ khoa đạt 23 điểm, đều thi vào ngành Xây dựng cầu đường. Đó là Nguyễn Ngọc Quang Minh, SBD 1727 (Toán được 7,25 điểm; Lý: 7,5; Hóa: 8,25) và Đào Văn Nghĩa, SBD 4006 (Toán được 6,75 điểm; Lý: 7,5; Hóa: 8,5).

Năm nay, trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 có 3.687 thí sinh (TS) dự thi khối A vào 15 ngành của trường. Ở môn Toán, cao nhất có 2 TS được 7,75 điểm nhưng lại có 52 bạn bị điểm liệt (0 điểm) môn này. Môn Lý có 3 TS được điểm cao nhất là 8 và 1 bị 0 điểm. Môn Hóa, chỉ có 1 TS được cao nhất là 8,5 điểm, nhưng có đến 3.302 TS bị dưới điểm trung bình.

Ngành có số TS dự thi đông nhất là ngành Xây dựng cầu đường với 1.647 TS dự thi, 313 TS có điểm đạt chuẩn như năm 2009.

Nếu lấy theo điểm chuẩn của trường năm ngoái là 14 thì có 604 TS đạt từ 14 điểm trở lên. Tuy nhiên, chỉ tiêu của trường năm nay là 1.200, nên khả năng điểm chuẩn năm nay của trường này sẽ thấp và còn khả năng cho NV2 vào trường.

Lê Phương