Thứ Ba, 10/08/2010 - 16:22

ĐH Giao thông vận tải TPHCM: 877 chỉ tiêu NV2

(Dân trí) - Chiều nay, ĐH Giao thông vận tải TPHCM vừa công bố điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2 vào hệ ĐH, CĐ của trường. Theo đó, trường còn phải tuyển NV2 để lấy thêm 527 chỉ tiêu hệ ĐH và 350 chỉ tiêu hệ CĐ.

Ở hệ ĐH, ngành Xây dựng cầu đường và Xây dựng dân dụng và công nghiệp lấy điểm cao nhất là 17 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn của ngành Khai thác máy tàu thủy chỉ 13 điểm nhưng vẫn phải tuyển thêm NV2 là 130 chỉ tiêu. 

 
Dưới đây là điểm chuẩn NV1 vào hệ ĐH, CĐ:
 
Hệ Đại học:
 

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển (KV3-HSPT)

Điều khiển tàu biển

101

13,0

Khai thác máy tàu thủy 

102

13,0

Điện và tự động tàu thủy

103

13,5

Điện tử viễn thông

104

15,0

Tự động hóa công nghiệp 

105

13,5

Điện công nghiệp

106

14,0

Thiết kế thân tàu thủy 

107

13,5

Cơ giới hóa xếp dỡ 

108

13,5

Xây dựng công trình thủy 

109

13,5

Xây dựng cầu đường

111

17,0

Công nghệ thông tin

112

13,5

Cơ khí ô  tô 

113

14,5

Máy xây dựng

114

13,5

Mạng máy tính

115

13,5

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

116

17,0

Quy hoạch giao thông

117

13,5

Công nghệ đóng tàu

118

13,5

Thiết bị năng lượng tàu thủy

119

13,5

Xây dựng đường sắt - Metro

120

13,5

Kinh tế vận tải biển 

401

15,0

Kinh tế xây dựng

402

16,0

Quản trị logistic và vận tải đa phương thức

403

14,5

 

 

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển (KV3-HSPT)

Điều khiển tàu biển

C65

10.0

Khai thác máy tàu thủy 

C66

10.0

Công nghệ thông tin

C67

10.0

Cơ khí ô  tô 

C68

10.0

Kinh tế vận tải biển 

C69

10.0

 
Còn chỉ tiêu NV2 hệ ĐH, CĐ như sau:
 
1. Hệ đại học:
 

Ngành

Chỉ tiêu tuyển thêm

Điểm sàn xét tuyển

Ghi chú

Điều khiển tàu biển

26

13,0

Chỉ tuyển nam

Khai thác máy tàu thủy

130

13,0

Chỉ tuyển nam

Điện và tự động tàu thủy

61

13,5

 

Tự động hóa công nghiệp

18

13,5

 

Thiết kế thân tàu thủy

30

13,5

 

Cơ giới hóa xếp dỡ

55

13,5

 

Xây dựng công trình thủy 

48

13,5

 

Máy xây dựng

67

13,5

 

Mạng máy tính

56

13,5

 

Quy hoạch giao thông

29

13,5

 

Công nghệ đóng tàu

09

13,5

 

Thiết bị năng lượng tàu thủy

55

13,5

 

Xây dựng đường sắt - Metro

43

13,5

 

 
2. Hệ cao đẳng: (xét tuyển thí sinh đã dự thi khối A vào các trường đại học)
 

Ngành

Chỉ tiêu tuyển thêm

Điểm sàn xét tuyển

Ghi chú

Điều khiển tàu biển

70

10,0

Chỉ tuyển nam

Khai thác máy tàu thủy

80

10,0

Chỉ tuyển nam

Công nghệ thông tin

80

10,0

 

Cơ khí động lực

70

10,0

 

Kinh tế vận tải biển

50

10,0

 

 
Lê Phương