Thứ Hai, 09/08/2010 - 12:04

ĐH KHXH&NV TPHCM: Điểm chuẩn ngành Báo chí cao nhất

(Dân trí) - Theo điểm chuẩn mới công bố của ĐH KHXH&NV TPHCM thì ngành có điểm cao nhất là Báo chí truyền thông với 20 điểm( tăng 1 điểm so với năm 2009). Bên cạnh đó, vẫn còn 500 chỉ tiêu để xét tuyển NV2 vào trường.

Điểm chuẩn năm nay theo ngành và khối thi như sau:

 

Ngành

Khối A

Khối B

Khối C

Khối D1

Khối  D2

Khối D3

Khối D4

Khối D5

Khối D6

Ngữ văn

 

 

14,0

14,0

 

 

 

 

 

Báo chí & Truyền thông

 

 

20,0

20,0

 

 

 

 

 

Lịch sử

 

 

14,0

14,0

 

 

 

 

 

Nhân học

 

 

14,0

14,0

 

 

 

 

 

Triết học

14,5

 

14,0

16,5

 

 

 

 

 

Địa lý

14,0

14,0

14,5

14,0

 

 

 

 

 

Xã hội học

14,0

 

15,0

14,0

 

 

 

 

 

Thư viện - Thông tin

14,5

 

14,0

14,0

 

 

 

 

 

Đông phương học

 

 

 

16,0

 

 

 

 

 

Giáo dục

 

 

14,0

14,5

 

 

 

 

 

Lưu trữ học

 

 

14,0

14,0

 

 

 

 

 

Văn hóa học

 

 

14,0

14,0

 

 

 

 

 

Công tác xã hội

 

 

14,0

14,0

 

 

 

 

 

Tâm lý học

 

17,5

19,0

17,5

 

 

 

 

 

Đô thị học

14,5

 

 

14,0

 

 

 

 

 

Du lịch

 

 

19,0

18,5

 

 

 

 

 

Nhật Bản học

 

 

 

16,5

 

 

 

 

17,0

Hàn Quốc học

 

 

 

16,0

 

 

 

 

 

Ngữ văn Anh

 

 

 

18,0

 

 

 

 

 

Song ngữ Nga - Anh

 

 

 

14,0

14,5

 

 

 

 

Ngữ văn Pháp

 

 

 

14,0

 

14,0

 

 

 

Ngữ văn Trung

 

 

 

14,0

 

 

14,0

 

 

Ngữ văn Đức

 

 

 

14,0

 

 

 

14,5

 

Quan hệ quốc tế

 

 

 

19,0

 

 

 

 

 

Ngữ văn Tây Ban Nha

 

 

 

14,5

 

19,0

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Còn dưới đây là điểm và chỉ tiêu xét nguyện vọng 2 vào trường:
 

Ngành

Chỉ tiêu

Điểm sàn (chỉ tiêu)

Khối A

Khối B

Khối C

Khối D1

Khối D2

Khối D3

Khối D4

Khối D5

Nhân học

50

 

 

15,0 (35)

15,0 (15)

 

 

 

 

Triết học

40

 

 

16,0 (30)

16,5 (10)

 

 

 

 

Thư viện - Thông tin

60

 

 

15,0 (45)

15,0 (15)

 

 

 

 

Giáo dục

60

 

 

15,0 (45)

15,0 (15)

 

 

 

 

Lưu trữ học

40

 

 

15,0 (30)

15,5 (10)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PV