Thứ Tư, 10/08/2011 - 12:15

ĐH Kiến trúc TPHCM: Điểm chuẩn cao nhất là 22

(Dân trí) - Theo điểm chuẩn mà Hội đồng tuyển sinh ĐH Kiến trúc TPHCM công bố, ngành Thiết kế Nội thất lấy cao nhất là 22 điểm. Ngoài ra, trường xét thêm NV2 đối với các ngành đào tạo tại Cần Thơ và Đà Lạt.

Đối với các ngành học tại TPHCM, điểm chuẩn đối với học sinh khu vực 3 và số thí sinh đạt điểm xét tuyển của các khối như sau:

Khối

Ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Số TS TT

Ghi chú

V

 

225

20.5

237

 

Ngành Kiến trúc (101)

150

21.5

146

 

Ngành Quy hoạch vùng và Đô thị (102)

75

20.5

6

Đăng ký dự thi 102

85

Chuyển từ 101 sang 102

A


275

19.0

317


Ngành  Kỹ thuật Xây dựng (103)

200

20.0

209


Ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị (104)

75

19.0

16

Đăng ký dự thi 104

92

Chuyển từ 103 sang 104

H


225

21.0

282


Ngành Mỹ thuật Ứng dụng (801)

150

21.0

113

Đăng ký dự thi 801

74

Chuyển từ 802 sang 801

Ngành Thiết kế nội thất (802)

75

22.0

95


 

Tổng cộng

725


836

 

Đối với các ngành học tại Cần Thơ, điểm chuẩn đối với học sinh khu vực 3 và số thí sinh đạt điểm xét tuyển các khối như sau:

Khối

Ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Số TS TT

Điểm xét tuyển NV2

A

Ngành Kiến trúc (101)

50

15.5

62


V

Ngành Kỹ thuật Xây dựng (103)

75

14.0

74


H

Ngành Thiết kế nội thất (802)

50

15.0

46

Xét 4 chỉ tiêu NV2

 

Tổng cộng

175


182

 

Đối với các ngành học tại Đà Lạt, điểm chuẩn đối với học sinh khu vực 3 và số thí sinh đạt điểm xét tuyển các khối như sau:

Khối

Ngành

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Số TS TT

Điểm xét tuyển NV2

A

Ngành Kiến trúc (101)

50

14.0

46

Xét 4 chỉ tiêu NV2

V

Ngành Kỹ thuật Xây dựng (103)

75

14.0

19

Xét 56 chỉ tiêu NV2

H

Ngành Thiết kế nội thất (802)

50

14.0

22

Xét 28 chỉ tiêu NV2

 

Tổng cộng

175


87

 

 Trường xét NV2 học tại Đà Lạt, đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú ở 5 tỉnh Tây Nguyên, có điểm thi trên 15. Cụ thể: ngành Kiến trúc (4 chỉ tiêu, khối V); ngành Mỹ thuật ứng dụng (28 chỉ tiêu, khối H), đối với TS dự thi trường ĐH Kiến trúc TP.HCM; ngành Kỹ thuật Xây dựng (56 chỉ tiêu, khối A).

Xét NV2 học tại Cần Thơ, 4 chỉ tiêu ngành Thiết kế nội thất đối với thí sinh dự thi khối H của ĐH Kiến trúc TP.HCM, có điểm trên 15, hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.

Lê Phương