Thứ Năm, 12/08/2010 - 08:38

ĐH Mở TPHCM công bố điểm chuẩn NV1 và điểm NV2

(Dân trí) - ĐH Mở TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường ở hệ ĐH và CĐ. Ngành Tài chính Ngân hàng lấy điểm cao nhất với16 điểm (bằng điểm chuẩn năm ngoái).

 

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Điểm xét tuyến NV2

Tin học

101

A, D1

13,5

14,0

Xây dựng

102

A

13,5

14,0

Công nghiệp (thí sinh đủ điểm được chuyển sang ngành Xây dựng-102)

103

A

 

 

Công nghệ sinh học

301

A, B

14,5

15,0

Quản trị kinh doanh

401

A, D1

15,0

15,5

Kinh tế

402

A, D1

14,0

14,5

Tài chính - Ngân hàng

403

A, D1

16,0

16,5

Kế toán

404

A, D1

15,0

15,5

Hệ thống thông tin kinh tế (thí sinh đủ điểm được chuyển sang ngành Tin học-101)

405

A, D1

 

 

Luật kinh tế

406

A, C, D1

14,0

14,5

Đông Nam Á học

501

C

14,0

14,0

D1

13,0

13,0

Xã hội học

601

C

14,0

14,0

D1

13,0

13,0

Công tác xã hội

602

C

14,0

14,0

D1

13,0

13,0

Tiếng Anh

701

D1

13,5

14,0

Tiếng Trung Quốc

704

D1, D4

13,0

13,5

Tiếng Nhật

705

D1, D4, D6

13,0

13,5

Hệ CĐ Tin học

C65

A, D1

10,5

10,5

Hệ CĐ Quản trị kinh doanh

C66

A, D1

12,0

12,0

Hệ CĐ Tài chính - Ngân hàng

C67

A, D1

12,5

12,5

Hệ CĐ Kế toán

C68

A, D1

12,0

12,0

Hệ CĐ Công tác xã hội

C69

C

11,0

11,0

D1

10,0

10,0

Hệ CĐ Tiếng Anh

C70

D1

10,5

10,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Phương