Thứ Ba, 27/07/2010 - 10:50

ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng: Dự kiến điểm chuẩn cao hơn hẳn năm ngoái

(Dân trí) - ĐH Đà Nẵng vừa hoàn tất thống kê điểm thi của thí sinh dự thi vào ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng. Thủ khoa của trường là Nguyễn Vương Bích Quân, thường trú tại Đà Nẵng, dự thi khối D1, SBD DDF.D1 43049, tổng điểm thi (đã nhân đôi điểm thi Ngoại ngữ) là 32 điểm.

Hai á khoa của Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng là thí sinh (TS) Nguyễn Hoàng Dung (SBD DDF.D1 40553, thường trú tại Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SBD DDF.D1 41046, thường trú tại Thăng Bình, Quảng Nam) cùng đạt tổng điểm là 31 điểm. 

Nhiều ngành học tại ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng năm nay dự kiến điểm chuẩn cao hơn hẳn năm ngoái. (Ảnh: Khánh Hiền)

Theo thống kê kết quả điểm thi của TS dự thi vào trường, theo ngành, năm nay, có rất nhiều ngành điểm chuẩn dự kiến cao hơn điểm chuẩn vào ngành năm 2009 như Sư phạm tiếng Anh (dự kiến năm nay điểm chuẩn 21,5 điểm, năm 2009: 19 điểm), tiếng Nhật (dự kiến điểm chuẩn năm nay  21 điểm, năm 2009: 17,5 điểm), tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh Thương mại…

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ngành nhiều chỉ tiêu nhưng số lượng TS dự thi thấp nên điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng điểm chuẩn vào trường (sẽ còn nhiều chỉ tiêu cho NV2 nếu điểm thi khả quan). Được biết, điểm chuẩn vào trường năm 2009 là 16 điểm.

Phân tích dựa theo chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả điểm thi của TS (đã nhân đôi điểm thi môn Ngoại ngữ và cộng điểm ưu tiên nếu có), dự kiến điểm chuẩn vào từng ngành học thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng năm nay như sau:

Đối với thí sinh dự thi khối D1

1. Sư phạm tiếng Anh (mã ngành: 701)

Chỉ tiêu: 70 S. Theo kết quả điểm thi có 62 TS đạt từ 21,5 điểm trở lên. Tính mức thấp hơn, từ 21 điểm trở lên, có 75 TS thi đạt. Điểm chuẩn dự kiến ngành này năm nay là 21,5 điểm.

2. Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học (mã ngành: 705)

Chỉ tiêu: 35. Ngành này chỉ có 17 TS đăng ký dự thi theo nguyện vọng (NV). Tính từ mức điểm chuẩn năm trước là 16 điểm trở lên thì chỉ có 16 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành năm nay sẽ bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho các TS đăng ký NV2 vào ngành.

3. Ngành Tiếng Anh (mã ngành: 751)

Chỉ tiêu: 400. Có 401 TS thi đạt từ 19,5 điểm trở lên. Ở mức cao hơn, từ 20 điểm trở lên, chỉ có 342 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn sẽ là 19,5 điểm.

4. Tiếng Nga (mã ngành: 752)

Chỉ tiêu: 35. Chỉ có 2 TS đăng ký dự thi theo NV1. Điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

5. Tiếng Pháp (mã ngành: 753)

Chỉ tiêu: 35. Chỉ có 8 TS đăng ký dự thi đều đạt trên 17 điểm. Chắc chắn các TS dự thi ngành này (NV1) đều đỗ.  Điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

5. Tiếng Trung (mã ngành: 754)

Chỉ tiêu: 105. Chỉ có 101 TS đăng ký dự thi và 99 TS đạt từ 16 điểm trở lên. Điểm chuẩn vào ngành năm nay sẽ bằng điểm chuẩn vào trường.

6. Tiếng Nhật (mã ngành: 755)

Chỉ tiêu: 70. Ở mức từ 21 điểm trở lên có 79 TS thi đạt. Mức 21,5 điểm trở lên có 66 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành năm nay khoảng 21,5 điểm.

7. Tiếng Hàn Quốc (mã ngành: 756)

Chỉ tiêu: 35. Có 33 TS thi đạt từ 21 điểm trở lên. ở mức 20,5 điểm trở lên có 40 TS thi đạt. Dự kiến điểm chuẩn vào ngành có thể là 20,5 hoặc 21 điểm.

8. Tiếng Thái Lan (mã ngành: 757)

Chỉ tiêu: 35. Ngành này chỉ có 1 TS đăng ký dự thi nên điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

9. Quốc tế học (mã ngành 758)

Chỉ tiêu: 100. Chỉ có 64 TS dự thi và đều đạt từ 16 điểm trở lên. Điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng điểm chuẩn vào trường.

10. Tiếng Anh Thương mại (mã ngành: 759)

Chỉ tiêu: 105. Có đúng 105 TS đạt từ 22,5 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn sẽ là 21,5 điểm.

11. Tiếng Pháp du lịch (mã ngành: 763)

Chỉ tiêu: 35. Chỉ có 4 TS đăng ký dự thi khối D3; trong đó, trừ 1 TS điểm thi khá thấp (15,5 điểm), 3 TS còn lại đều đạt từ 18 điểm trở lên chắc chắn đỗ. Điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

Đối với thí sinh dự thi khối D3

1. Ngành Sư phạm tiếng Pháp (mã ngành: 703, tuyển sinh khối D3)

Chỉ tiêu: 35. Chỉ có 2 TS dự thi nên điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

2. Tiếng Pháp (mã ngành: 753)

Chỉ tiêu: 35. Chỉ có 7 TS dự thi ngành này và đều đạt từ 18,5 điểm trở lên nên chắc chắn các TS này sẽ đỗ. Điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

3. Tiếng Pháp du lịch: (mã ngành: 763)

Chỉ tiêu: 35. Chỉ có 12 TS dự thi và đều đạt từ 18 điểm trở lên. Chắc chắn các TS dự thi đều đỗ. Điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

Đối với các thí sinh dự thi khối D4

Ngành tiếng Trung (mã ngành 754)

Chỉ tiêu: 105. Chỉ có 2 TS dự thi và đều đạt từ 18 điểm trở lên. Chắc chắn đều đỗ. Điểm chuẩn vào ngành sẽ bằng điểm chuẩn vào trường. Còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.

Khánh Hiền