Thứ Sáu, 10/08/2012 - 09:25

ĐH Quy Nhơn công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1

(Dân trí) - Ngày 9/8, Trường ĐH Quy Nhơn công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 của 37 ngành hệ ĐH và 8 ngành hệ CĐ năm học 2012 - 2013. Theo đó ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất là 19 điểm.

Điểm chuẩn của các ngành điểm cự thể như sau:

Hệ đại học: ngành Giáo dục thể chất (khối T): điểm cao nhất là 19 điểm; Sư phạm tiếng Anh (khối D1): 18,5 điểm; Sư phạm Toán học (khối A), Sư phạm Ngữ văn (khối C), Sư phạm Địa lý (khối A), Giáo dục tiểu học (khối C): 17,5 điểm; Sư phạm Hóa học (khối A), Giáo dục mầm non (khối M): 17 điểm; Sư phạm Địa lý (khối C): 16,5 điểm; Sư phạm Lịch sử (khối C), Giáo dục Tiểu học (khối A): 16 điểm.

Thí sinh dự thi vào đại học Quy Nhơn năm 2012
Thí sinh dự thi vào đại học Quy Nhơn năm 2012.

Các ngành Sư phạm Vật lý (khối A), Ngôn ngữ Anh (khối D1): cùng 15 điểm; Sư phạm Sinh học (khối B), Giáo dục chính trị (khối C), Văn học (khối C), Lịch sử (khối C), Tâm lý học giáo dục (khối C), Công tác xã hội (khối C), Quản lý giáo dục (khối C), Việt Nam học (khối C), Quản lý nhà nước (khối C): 14,5 điểm; Sinh học (khối B), Quản lý đất đai (khối B), Địa lý tự nhiên (khối B), Tâm lý học giáo dục (khối B), Nông học (khối B): 14 điểm.

Các ngành: Sư phạm tin học (khối D1), Giáo dục chính trị (khối D1), Công nghệ thông tin (khối D1), Quản lý đất đai (khối D1), Địa lý tự nhiên (khối D1), Công tác xã hội (khối D1), Việt Nam học (khối D1), Quản lý nhà nước (khối D1), Quản trị kinh doanh (khối D1), Kinh tế (khối D1), Kế toán (khối D1), Tài chính - Ngân hàng (khối D1): cùng 13,5 điểm.

Hệ đai học điểm trúng tuyển thấp nhất là các ngành, sư phạm Tin học (khối A), Toán học (khối A), Công nghệ thông tin (khối A), Vật lý học (khối A), Hóa học (khối A), Quản lý đất đai (khối A), Địa lý tự nhiên (khối A), Quản lý giáo dục (khối A), Quản lý nhà nước (khối A), Quản trị kinh doanh (khối A), Kinh tế (khối A), Kế toán (khối A), Tài chính - ngân hàng (khối A), Kỹ thuật điện - điện tử (khối A), Kỹ thuật điện tử - truyền thông (khối A), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (khối A), Công nghệ kỹ thuật Hóa học (khối A): cùng 13 điểm.

Ở hệ cao đẳng: Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Quản lý đất đai (khối B): 11 điểm; Công nghệ thông tin (khối D1), Tài chính - ngân hàng (khối D1), Quản trị kinh doanh (khối D1), Quản lý đất đai (khối D1), Kế toán (khối D1): 10,5 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất là các ngành, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử (khối A), Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông (khối A), Công nghệ thông tin (khối A), Công nghệ kỹ thuật hóa học (khối A), Tài chính - ngân hàng (khối A), Quản trị kinh doanh (khối A), Quản lý đất đai (khối A), Kế toán (khối A): 10 điểm.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, Trường ĐH Quy Nhơn có 3.207 thí sinh đã trúng tuyển. Dự kiến, Trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung lấy thêm khoảng 1.800 chỉ tiêu.

Doãn Công