Chủ Nhật, 08/08/2010 - 22:39

ĐH Sài Gòn: Còn 160 chỉ tiêu xét NV2 hệ đại học

(Dân trí) - Theo quyết định điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Sài Gòn thì vẫn còn 160 chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào hệ đại học, còn hệ cao đẳng thì 1.750 chỉ tiêu NV2.

Điểm chuẩn được công bố dành cho HSPT, KV3. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm. Riêng đó các ngành Âm nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, điểm năng khiếu đã được nhân hệ số 2.

Điểm trúng tuyển hệ đại học:

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

Công nghệ thông tin

101

A

15,0

Khoa học môi trường

201

A

14,0

B

16,5

Kế toán

401

A

16,5

D1

17,0

Quản trị kinh doanh

402

A

16,5

D1

17,5

Tài chính - Ngân hàng

403

A

18,0

D1

18,5

Luật

503

A

15,0

C

17,0

D1

16,0

Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)

601

C

17,0

D1

15,5

Thư viện Thông tin

602

C

15,0

D1

15,0

Tiếng Anh (TM-DL)

701

D1

15,5

Âm nhạc

801

N

28,0

Sư phạm Toán học

111

A

16,5

Sư phạm Vật lí

112

A

16,0

Sư phạm Hóa học

211

A

18,0

Sư phạm Sinh học

311

B

16,0

Sư phạm Ngữ văn

611

C

17,5

Sư phạm Lịch sử

612

C

18,5

Sư phạm Địa lý

613

A

16,5

C

18,0

GD chính trị

614

C

15,0

D1

15,0

Sư phạm Tiếng Anh

711

D1

17,5

Sư phạm Âm nhạc

811

N

31,0

Sư phạm Mĩ thuật

812

H

26,0

GD Tiểu học

911

A

14,0

D1

14,5

GD Mầm non

912

M

17,5

Quản lí Giáo dục

913

A

14,0

C

15,5

D1

14,0

 

Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng nguyện vọng 1, nguyện vọng 2:

 

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

CĐ Giáo dục Mầm non

C99

M

14,5

15,0

 
Ngoài ra, trường còn xét tuyển NV2 hệ đại học và hệ cao đẳng nhưng chỉ xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học. Những thí sinh đăng kí xét tuyển NV2 vào hệ đại học được đăng kí thêm một nguyện vọng vào hệ cao đẳng. Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo đường bưu điện chuyển phát nhanh về phòng đào tạo từ ngày 25/08 đến hết ngày 10/09/2010 (tính theo dấu bưu điện).
 
Điểm xét tuyển NV2 hệ đại học (chỉ tiêu: 160):
 

 

 

 

Điểm nhận hồ sơ
xét tuyển NV2

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

 

Thư viện Thông tin

 

602

 

C

 

15,5

 

40

 

 

D1

 

15,5

 

 

 

GD chính trị

 

614

 

C

 

15,5

 

20

 

Luật

 

503

 

A

 

15,5

 

100

 

 

D1

 

16,5

 

 

 

 

Điểm xét NV2 hệ cao đẳng (chỉ tiêu: 1750):
 

Ngành

Khối

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

CĐ Công nghệ thông tin

C65

A

100

CĐ Kế toán

C66

A

250

D1

CĐ Quản trị kinh doanh

C67

A

150

D1

CĐ Khoa học môi trường

C68

A

120

B

CĐ Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch)

C69

C

120

D1

CĐ Quản trị Văn phòng

C70

C

100

D1

CĐ Thư ký Văn phòng

C71

C

50

D1

CĐ Tiếng Anh (TM-DL)

C72

D1

100

CĐ Thư viện - Thông tin

C73

C

50

D1

CĐ Lưu trữ học

C74

C

50

D1

CĐ Sư phạm Toán học

C85

A

60

CĐ Sư phạm Vật lí

C86

A

40

CĐ Sư phạm Hóa học

C87

A

40

CĐ SP Kĩ thuật Công nghiệp

C89

A

30

CĐ Sư phạm Sinh học

C90

B

40

CĐ Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp

C91

B

30

CĐ Sư phạm Kinh tế Gia đình

C92

B

30

CĐ Sư phạm Ngữ văn

C93

C

60

CĐ Sư phạm Lịch sử

C94

C

40

CĐ Sư phạm Địa lý

C95

A

40

C

CĐ Sư phạm Tiếng Anh

C97

D1

50

CĐ GD Tiểu học

C98

A

200

D1

Cộng

 

 

1.750

 
Lê Phương