Thứ Năm, 22/07/2010 - 07:36

ĐH SPKT TPHCM: Điểm chuẩn nhiều ngành sẽ giảm

(Dân trí) - Với việc chỉ tiêu nhiều ngành tăng nhưng mặt bằng điểm thi thấp nên đã khiến hàng loạt ngành của ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM có điểm chuẩn giảm mạnh. Nhiều ngành mà năm 2009 có điểm chuẩn cao thì năm nay lại phải đối mặt với nguy cơ xét tuyển NV2.

Theo dữ liệu điểm thi mà trường công bố kết hợp với điểm ưu tiên thì điểm chuẩn cao nhất của trường có khả năng sẽ ở mức 18,0 (đối với ngành không nhân hệ số) và 20,5 (đối với ngành nhân hệ số). Rất nhiều ngành sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu nếu điểm sàn là 13,0.
 

Để đảm bảo chất lượng nhiều khả năng trường ĐH sư phạm Kỹ thuật TPHCM dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển NV2 (Ảnh: Tiến Nguyên)

Thống kê của Dân trí cho thấy, điểm chuẩn ngành Xây dựng dân dụng sẽ cao nhất. Đối với các ngành Sư phạm kỹ thuật không hút được nhiều thí sinh đăng ký và chắc chắn phần lớn chỉ tiêu này sẽ dành xét tuyển NV2.

Dữ liệu này chỉ có tính chất tham khảo, để biết chính xác mình có trúng tuyển hay không thí sinh cần phải đợi các trường công bố điểm chuẩn.

1. Ngành Kỹ thuật điện - Điện tử (mã ngành 101): chỉ tiêu 190

Ngành này có 818 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 27,0 và điểm thấp nhất là 3,0. Nếu ngành này lấy điểm chuẩn là 16,5 thì sẽ có 206 thí sinh trúng tuyển và nếu lấy 17 điểm thì chỉ có 182 thí sinh đạt và nếu lấy 17,5 điểm thì có 150 thí sinh đủ điều kiện. Chính vì thế khả năng điểm chuẩn ở ngành này sẽ là 17,0 (bằng với mức điểm năm 2009).

2. Ngành Điện công nghiệp (mã ngành 102): chỉ tiêu 190
 
Ngành này có 850 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 25,0 và thấp nhất là 1,5. Nếu ngành này lấy mức điểm 14,0 thì có 234 thí sinh đạt (vượt 44 chỉ tiêu), nếu lấy 14,5 điểm thì có 202 thí sinh đạt (thừa 12 chỉ tiêu). Nếu lấy điểm chuẩn là 15,0 thì có 174 thí sinh đạt. Chính vì vậy điểm chuẩn ngành này có nhiều khả năng sẽ ở mức 14,5. (giảm 0,5 điểm so với năm 2009).

3. Ngành cơ khí chế tạo (mã ngành 103): chỉ tiêu 190

Ngành này có 847 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 23,5 và thấp nhất là 0,5
Nếu lấy điểm chuẩn là 14,0 thì sẽ có 253 thí sinh đạt (thừa 63 chỉ tiêu), nếu lấy điểm chuẩn là 14,5 sẽ có 220 thí sinh đạt (thừa 30 chỉ tiêu), nếu lấy mức điểm 15,0 sẽ có 189 thí sinh đạt (thiếu 1 chỉ tiêu) và nếu lấy 15,5 thì có 167 thí sinh đạt. Như vậy điểm chuẩn của ngành này có nhiều khả năng sẽ ở mức 15,0. (giảm 2 điểm so với năm 2009).

4. Ngành Kỹ thuật công nghiệp (mã ngành 104): Chỉ tiêu 110

Ngành có 198 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 18,5 và thấp nhất là 5,5. Số thí sinh đạt mức điểm từ 13,0 trở lên là 58, từ 13,5 trở lên là 49, từ 14 điểm trở lên là 38 thí sinh, từ 14,5 điểm trở lên là 32 thí sinh và từ 15 điểm trở lên là 24 thí sinh.

Do đó, nếu mức điểm sàn ĐH khối A là 13 thì rất có khả năng trường sẽ lấy điểm chuẩn là 13,5 hoặc 14,0. Số chỉ tiêu còn thiếu trường sẽ xét tuyển NV2.

5. Ngành Cơ điện tử (mã ngành 105): chỉ tiêu 140

Ngành này có 240 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 25,0 và thấp nhất là 5,0. Nếu lấy điểm chuẩn là 13,0 thì sẽ có 143 thí sinh đạt, nếu lấy mức điểm 13,5 thì có 131 thí sinh đạt và nếu lấy 14,0 thì có 125 thí sinh đạt. Nếu lấy ở mức điểm chuẩn như năm 2009 là 18,5 thì chỉ có 45 thí sinh đạt. Như vậy điểm chuẩn của ngành này sẽ giảm mạnh so với năm trước, nhiều khả năng trường sẽ ấn định ở mức 14,0 hoặc 14,5. Số chỉ tiêu còn thiếu trường sẽ xét tuyển NV2.
 
6. Công nghệ tự động (mã ngành 106): chỉ tiêu 140

Ngành này có 371 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 24,0 và thấp nhất là 6,5. Số thí sinh đạt mức điểm từ 13,0 trở lên là 200, từ 13,5 trở lên là 181. Nếu lấy điểm chuẩn là 14,0 sẽ có 159 thí sinh đạt, lấy 14,5 sẽ có 146 thí sinh đạt và lấy 15,0 sẽ có 128 thí sinh đạt. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ là 14,5 hoặc 15,0

7. Cơ tin kỹ thuật (mã ngành 107): Chỉ tiêu 60

Ngành này có 21 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 17,5 và thấp nhất là 7,5. Số thí sinh đạt mức điểm 13,0 trở lên là 8 thí sinh, từ 14,0 là 4 thí sinh. Do đó mức điểm chuẩn ngành này có thể bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

8. Thiết kế máy (mã ngành 108): chỉ tiêu 60

Ngành này có 38 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 17,0 và thấp nhất là 2,5. Số thí sinh đạt điểm từ 13,0 trở lên là 16, từ 13,5 là 14 thí sinh và từ 14,0 trở lên là 11. Do đó rất có thể ngành này lấy điểm chuẩn bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

9. Cơ khí động lực (mã ngành 109): chỉ tiêu 190

Ngành này có 1029 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 24,0 và thấp nhất là 3,5. Số thí sinh đạt từ 14,0 điểm trở lên là 285, từ 14,5 điểm trở lên là 253 và từ 15,0 điểm trở lên là 214. Nếu lấy điểm chuẩn là 15,5 thì có 172 thí sinh đạt và lấy 16,0 thì có 142 thí sinh đủ điều kiện. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ là 15,0.

10. Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh (mã ngành 110): Chỉ tiêu 80

Ngành này có 324 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 23,0 và thấp nhất là 1,5. Số thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên là 79, từ 13,5 trở lên là 67 và từ 14,0 trở lên là 57. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ ở mức 13,5 hoặc 14,0. Số chỉ tiêu còn thiếu trường sẽ xét tuyển NV2.

11. Kỹ thuật in (mã ngành 111): chỉ tiêu 110

Có 216 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 19,0 và thấp nhất là 2,0. Số thí sinh đạt từ 13,0 trở lên là 60, từ 13,5 điểm trở lên 51 và từ 14,0 điểm trở lên 41. Điểm chuẩn có nhiểu khả năng là 14,0. Số chỉ tiêu còn thiếu trường sẽ xét tuyển NV2.

12. Công nghệ thông tin (mã ngành 112): chỉ tiêu 190

Có 660 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 23,5 và thấp nhất là 5,5. Số thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên là 232, từ 13,5 trở lên là 210. Nếu điểm chuẩn là 14,0 thì có 180 thí sinh đạt và nếu là 14,5 thì có 164 thí sinh đủ điều kiện Như vậy điểm chuẩn ngành này có nhiều khả năng là 14,0 hoặc 14,5. Số chỉ tiêu còn thiếu trường sẽ xét tuyển NV2.

13. Công nghệ may (mã ngành 113): chỉ tiêu 110

Có 402 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 21,0 và thấp nhất là 5,0. Số thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên là 77, từ 13,5 là 63.

14. Xây dựng dân dụng và Công nghiệp (mã ngành 114): chỉ tiêu 150

Ngành này có 1.329 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 26,5 và thấp nhất là 2,0. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 230, từ 17,5 trở lên là 181. Nếu lấy điểm chuẩn là 18,0 có 144 thí sinh đạt và nếu lấy điểm chuẩn là 18,5 thì có 112 thí sinh đủ điều kiện. Do đó điểm chuẩn của ngành này có nhiều khả năng là 17,5 hoặc 18,0. (tăng 1-1,5 điểm so với năm 2009)

15. Công nghệ môi trường (mã ngành 115): chỉ tiêu 80

Có 447 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 21,5 và thấp nhất là 5,5. Số thí sinh có điểm từ 13,5 trở lên là 116, từ 14,0 trở lên là 91 thí sinh và từ 14,5 trở lên là 76 thí sinh.

16. Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã ngành 116): chỉ tiêu 80

Có 316 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 24,0 và thấp nhất là 4,5. Số thí sinh đạt từ 15,5 điểm trở lên là 91, từ 16,0 trở lên là 85 và từ 16,5 trở lên là 74. Do đó điểm chuẩn ngành này có khả năng là sẽ ấn định ở mức 16,0

17. Công nghệ kỹ thuật máy tính (mã ngành 117): chỉ tiêu 110

Có 281 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 21,0 và thấp nhất là 5,5. Tổng số thí sinh đạt từ 13,0 trở lên là 98, từ 13,5 trở lên là 79 và từ 14,0 trở lên là 68.

18. Công nghệ điện tự động (mã ngành 118): chỉ tiêu 110

Ngành này có 225 thí sinh dự thi, điểm cao nhất là 24,0 và thấp nhất là 1,0. Có 103 thí sinh đạt điểm từ 13,0 trở lên. Số thí sinh đạt điểm từ 13,5 trở lên là 93 thí sinh và từ 14,0 trở lên là 86.

19. Quản lý công nghiệp (mã ngành 119): chỉ tiêu 120

Có 520 thí sinh dự thi ngành này, điểm thi cao nhất là 21,5 và thấp nhất là 4,5. Nếu lấy mức điểm chuẩn 13 thì có 191 thí sinh đạt (thừa 71 thí sinh), nếu lấy điểm chuẩn là 13,5 thì có 150 thí sinh đạt và lấy 14,0 thì chỉ có 129 thí sinh đạt. Nếu ấn định mức điểm chuẩn là 14,5 thì có 103 thí sinh đạt.

20. Công nghệ thực phẩm (mã ngành 200): chỉ tiêu 80

Có 640 thí sinh dự thi ngành này. Điểm cao nhất là 22,5 và thấp nhất là 4,5. Nếu lấy điểm chuẩn là 16,0 thì có 113 thí sinh đạt (thừa 33 chỉ tiêu), nếu lấy điểm chuẩn là 16,5 thì có 95 thí sinh đạt (thừa 15 chỉ tiểu) và nếu lấy 17,0 thì sẽ có 75 thí sinh đạt (thiếu 6 chỉ tiêu). Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng ở mức 16,5.

21. Kế toán (mã ngành 201): Chỉ tiêu 100

Có 858 thí sinh dự thi ngành này. Điểm cao nhất là 23,0 và thấp nhất là 1,0. Số thí sinh đạt từ 16,0 trở lên là 130, từ 16,5 trở lên là 103. Do đó điểm chuẩn ngành này nhiều khả năng sẽ ở mức 16,5.

22. Kỹ thuật nữ công (mã ngành 202): chỉ tiêu 50

Khối A: có 157 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 21,0 và thấp nhất là 5,0. Số thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên là 20, từ 14,0 trở lên có 14 thí sinh và từ 14,5 trở lên có 10 thí sinh.

Khối B: có 207 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 18,0 và thấp nhất là 4,0. Số thí sinh có điểm trên 13 là 59, từ 13,5 trở lên là 43 và từ 14,0 trở lên là 38. Số thí sinh có điểm từ 15 trở lên là 18.

23. Thiết kế thời trang (mã ngành 303): chỉ tiêu 60

Ngành này môn Vẽ nhân hệ số 2. Tổng số thí sinh dự thi là 212. Điểm cao nhất là 31,0 và thấp nhất là 5,0. Số thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên là 62, từ 20,5 trở lên là 59. Nếu lấy điểm chuẩn là 21 thì có 53 thí sinh đạt yêu cầu. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ là 20,5

24. Tiếng Anh (mã ngành 701): Chỉ tiêu 100

Ngành này Tiếng Anh nhân hệ số 2. Số thí sinh dự thi là 212, điểm cao nhất là 29,0 và thấp nhất là 8,0. Nếu lấy điểm chuẩn là 16,0 thì có 113 thí sinh đạt và nếu lấy điểm chuẩn 16,5 thì có 100 thí sinh đạt. Do đó điểm chuẩn ngành này có thể ở mức là 16,5

25. Sư phạm Kỹ thuật điện - điện tử (mã ngành 901): Chỉ tiêu 50

Có 109 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 21,5 và thấp nhất là 2,0. Số thí sinh đạt 13,0 trở lên là 30, từ 14,0 trở lên là 26.
 
26. Sư phạm Kỹ thuật điện công nghiệp (mã ngành 902): chỉ tiêu 50

Có 43 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 17,0 và thấp nhất là 6,5. Số thí sinh đạt 13,0 trở lên là 7, từ 14,0 trở lên là 3.

27. Sư phạm Kỹ thuật cơ khí chế tạo máy (mã ngành 903): Chỉ tiêu 50

Có 61 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 17,0 và thấp nhất là 6,0. Số thí sinh đạt 13,0 trở lên là 15, từ 14,0 trở lên là 11.

28. Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (mã ngành 904): chỉ tiêu 50

Có 14 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 14,0 và thấp nhất là 6,0. Số thí sinh đạt 13,0 trở lên là 4, từ 14,0 trở lên là 1.

29. Sư phạm Kỹ thuật cơ điện tử (mã ngành 905): chỉ tiêu 50

Có 39 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 18,0 và thấp nhất là 7,0. Số thí sinh đạt 13,0 trở lên là 16, từ 14,0 trở lên là 12.

30. Sư phạm Kỹ thuật cơ khí động lực (mã ngành 909): chỉ tiêu 50
 
Có 50 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 20,5 và thấp nhất là 6,5. Số thí sinh đạt 13,0 trở lên là 17, từ 14,0 trở lên là 16.

31. Sư phạm kỹ thuật Nhiệt - Điện Lạnh (mã ngành 910): chỉ tiêu 50
 
Có 14 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 18,0 và thấp nhất là 8,0. Số thí sinh đạt 13,0 trở lên là 4.

32. Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin (mã ngành 912): chỉ tiêu 50

Có 116 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 21,0 và thấp nhất là 4,5. Số thí sinh đạt 13,0 trở lên là 28, từ 14,0 trở lên là 17 thí sinh và từ 14,5 điểm trở lên là 14.

33. Sư phạm kỹ thuật XDDD và Công nghiệp (mã ngành 914): chỉ tiêu 50

Có 46 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 18,0 và thấp nhất là 4,0. Số thí sinh đạt 13,0 trở lên là 18, từ 14,0 trở lên là 13 thí sinh và từ 14,5 điểm trở lên là 12

34. Sư phạm công nghệ điện tử viễn thông (mã ngành 916): chỉ tiêu 50

Có 31 thí sinh dự thi. Điểm cao nhất là 17,5 và thấp nhất là 6,5. Số thí sinh đạt 13,0 trở lên là 12, từ 14,0 trở lên là 7 thí sinh và từ 14,5 điểm trở lên là 5.

Nguyễn Hùng