Thứ Sáu, 13/08/2010 - 21:22

ĐH Thủ Dầu Một tuyển 937 chỉ tiêu NV2

(Dân trí) - ĐH Thủ Dầu Một tuyển NV2 hệ đại học và cao đẳng năm 2010 với điểm bằng với điểm sàn của Bộ công bố. Trong đó, hệ ĐH với 583 chỉ tiêu còn hệ CĐ là 354.

Hệ đại học:
 

Ngành tuyển

Khối thi

Mã ngành

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu

Kỹ thuật Phần mềm

A

101

      13

100

Quản trị Kinh doanh

A/D1

401

      13

95

Kế toán

 A/D1

402

      13

96

Sư phạm Ngữ văn

 C/D1

601

      14/13

97

Sư phạm Lịch sử

  C/D1

602

      14/13

97

Tiếng Anh

   D1

701

      13

98

 
Hệ cao đẳng:
 

Ngành tuyển

Khối thi

Mã ngành

Điểm chuẩn

Chỉ tiêu

Tin học

     A

01

      10

88

Tiếng Anh

     D1

02

      10

83

Giáo dục mầm non

     M/D1,2,3,4*

03

      10/10

131

Giáo dục Tiểu học

     A,C và D1

04

    10,11 và 10

52

Lưu ý: Xét D1, 2, 3, 4 rồi thi năng khiếu                

Trường cao đẳng Tài chính - Hải quan cũng vừa công bố điểm chuẩn năm 2010 như sau:
 

Bốn ngành học gồm Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế có chung điểm chuẩn:

 

 

KV 3

KV 2

KV 2 - NT

KV 1

Học sinh phổ thông

19

18,5

18

17,5

Ưu tiên 2

18

17,5

17

16,5

Ưu tiên 1

17

16,5

16

15,5

 

Còn ngành Hệ thống thông tin quản lý có điểm chuẩn:

 

 

KV 3

KV 2

KV 2 - NT

KV 1

Học sinh phổ thông

15,5

15

14,5

14

Ưu tiên 2

14,5

14

13,5

13

Ưu tiên 1

13,5

13

12,5

12

 
Thụy An