Thứ Ba, 27/07/2010 - 06:23

ĐH Xây dựng: Điểm chuẩn ngành cao nhất dự kiến là 23

(Dân trí ) - Theo lãnh đạo Trường ĐH Xây dựng thì điểm thi vào trường năm nay cao hơn năm trước. Dự kiến điểm chuẩn năm nay cao hơn năm trước từ 1,5 đến 2,0 điểm. Vậy thực tế điểm trúng tuyển theo khối và ngành sẽ như thế nào?

Thống kê của Dân trí dựa vào tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có). Đối với khối V cơ sở tính toán theo đúng quy định của trường (nhân hệ số với ngành Kiến trúc và không nhân hệ số với ngành Quy hoạch đô thị). Phân tích chỉ có tính chất tham khảo, thí sinh cần đợi nhà trường công bố chính thức để biết mình trúng tuyển hay không.
 

(Ảnh: Tiến Nguyên )

+ Khối A: Có 10.804 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi nhờ là 804. Số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường là 9.996. Chỉ tiêu khối A năm 2010 khoảng 2.400.

Số thí sinh đạt điểm từ 18,0 trở lên là 3.173 thí sinh. Nếu lấy điểm chuẩn là 18,5 thì trường tuyển được 2.858 thí sinh, nếu tiếp tục tăng điểm chuẩn lên 19,0 thì có 2.534 đạt yêu cầu. Nếu ấn định điểm chuẩn là 19,5 thì có 2.238 thí sinh trúng tuyển. Như vậy nhiều khả năng trường sẽ ấn định điểm trúng tuyển theo khối vào trường là 19,0.

+ Khối V:

- Ngành quy hoạch đô thị (mã ngành 101): Chỉ tiêu 100

Ngành có 251 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 24,5 và thấp nhất là 6,5. Ngành này điểm các môn đều tính hệ số 1.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 15,0 trường sẽ nhận được 111 thí sinh, tăng điểm chuẩn lên 15,5 thì trường sẽ có 93 thí sinh đủ điều kiện. Nếu điểm chuẩn là 16,0 thì trường chỉ nhận được 79 thí sinh. Như vậy khả năng điểm chuẩn ngành này sẽ ấn định ở mức 15,0

- Ngành Kiến Trúc (mã ngành 100): chỉ tiêu 300. Toán, Vẽ Mỹ thuật hệ số 1,5, Lý hệ số 1.

Ngành có 1.267 thí sinh đăng ký. Điểm cao nhất là 33,5 và thấp nhất là 9. Nếu lấy điểm chuẩn là 22,0 thì trường có 476 thí sinh đủ điều kiện. Nếu tăng điểm chuẩn lên 22,5 thì trường sẽ có 429 thí trúng tuyển, nếu tăng lên 23,0 thì sẽ có 384 thí sinh đủ điều kiện. Như vậy ngành này nhiều khả năng sẽ ấn định ở mức 22,5 điểm.

Theo quy định của trường ĐH Xây Dựng đối với khối A: phân ngành học ngay từ năm đầu dựa vào nguyện vọng của thí sinh và kết quả tuyển sinh. Vậy khả năng điểm trúng tuyển từng ngành ra sao? Chúng ta sẽ lọc toàn bộ thí sinh dưới 19 điểm ra ngoài, số thí sinh từ 19 điểm trở lên của từng ngành sẽ được Dân trí đưa ra chi tiết cụ thể dưới đây.

+ Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp (mã ngành 102)

Có 1.132 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên. Số thí sinh đạt điểm từ 19,5 trở lên là 1.042, từ 20,0 trở lên là 936, từ 20,5 trở lên là 834, từ 21,0 trở lên là 738, từ 21,5 trở lên 646 và từ 22,0 trở lên là 560. Số thí sinh có điểm từ 22,5 trở lên là 469, từ 23,0 trở lên là 398, từ 23,5 trở lên là 314 và từ 24,0 trở lên là 250. Hàng năm chỉ tiêu ngành này dự kiến là khoảng 400-500 nên nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ ấn định là 23,0 hoặc 22,5.

+ Ngành Xây dựng cầu đường (mã ngành 103)

Có 709 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên. Số thí sinh đạt điểm từ 19,5 trở lên là 619, từ 20,0 trở lên là 526, từ 20,5 trở lên là 434 và từ 21,0 trở lên là 365. Số thí sinh có điểm từ 21,5 trở lên là 297, từ 22,0 trở lên là 243, từ 22,5 trở lên là 194. Dự kiến chỉ tiêu ngành khoảng 400 nên nhiều khả năng sẽ ấn định điểm trúng tuyển ngành là 21,0.

+ Ngành cấp thoát nước (mã ngành 104)

Chỉ có 14 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Ngành Công nghệ và Quản lý môi trường (mã ngành 105)

Chỉ có 7 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Hệ thống kỹ thuật trong công trình (mã ngành 106)

Chỉ có 11 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Xây dựng cảng- Đường Thủy (mã ngành 107)

Chỉ có 12 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Xây dựng Thủy lợi- Thủy điện (mã ngành 108)

Chỉ có 17 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Xây dựng công trình biển - Dầu khí (mã ngành 109)

Chỉ có 17 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Công nghệ vật liệu xây dựng (mã ngành 111)

Chỉ có 17 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Tin học (mã ngành 112)

Chỉ có 11 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Tin học xây dựng (mã ngành 113)

Có 15 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Máy xây dựng (mã ngành 114)

Có 6 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Cơ giới hóa xây dựng (mã ngành 115)

Có 3 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

+ Kỹ thuật trắc địa (mã ngành 116)

Có 2 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối

+ Kinh tế xây dựng (mã ngành 400)
 
Ngành có 541 thí sinh đăng ký và đạt từ 19,0 điểm trở lên. Số thí sinh từ 19,5 trở lên là 459, từ 20,0 trở lên là 372, từ 20,5 trở lên là 312 và từ 21,0 trở lên là 239. Số thí sinh có điểm từ 21,5 trở lên là 190, từ 22,0 trở lên là 140 và từ 22,5 trở lên là 103. Dự kiến chỉ tiêu ngành này khoảng 200-250 nên nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ ấn định ở mức 21 hoặc 21,5.

+ Kinh tế và quản lý đô thị (mã ngành 401)

Có 20 thí sinh đạt điểm từ 19,0 trở lên nên điểm chuẩn ngành bằng điểm trúng tuyển theo khối.

Nguyễn Hùng