Thứ Bẩy, 31/07/2010 - 08:27

Điểm chuẩn ĐH Công đoàn sẽ tăng nhẹ

(Dân trí) - Với phương thức xây dựng điểm trúng tuyển theo khối kết hợp với điểm chuẩn ngành nên đã đẩy điểm chuẩn các ngành của ĐH Công Đoàn tăng lên. Đối với khối C, D1 thì chỉ tăng trong phạm vi hẹp còn khối A tăng lên ở mức độ cao hơn.

Theo quy định của ĐH Công đoàn thì nếu thí sinh đủ điểm vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành đã đăng ký dự thi sẽ được chuyền ngành khác cùng khối thi có điểm trúng tuyển thấp hơn nếu còn chỉ tiêu.
 

Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh ĐH năm 2010. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Kết quả phân tích dựa vào tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên nếu có. Cơ sở phân tích dựa vào số liệu trúng tuyển từng ngành năm 2009 và sự lựa chọn chỉ tiêu đảm bảo không có sự chênh lệch quá lớn ở các khối thi.

Sự phân tích này chỉ mang tính tham khảo, để biết có trúng tuyển hay không thí sinh cần đợi nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức.

+ Khối A: Có 6.456 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào hệ ĐH của trường ĐH Công đoàn. Số thí sinh có điểm từ 14,0 trở lên là 1,566, từ 14,5 trở lên là 1,314 và từ 15,0 trở lên là 1.086.

Số thí sinh có điểm từ 15,5 trở lên là 885, từ 16,0 trở lên là 717, từ 16,5 trở lên là 564 và từ 17,0 trở lên là 428. Số thí sinh có điểm từ 17,5 trở lên là 317 và từ 18,0 trở lên là 235.

+ Khối C: Có 2.806 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào hệ ĐH của trường ĐH Công đoàn. Số thí sinh có điểm từ 14.0 trở lên là 1.461, từ 14,5 trở lên là 1,287 và từ 15,0 trở lên là 1.140.

Số thí sinh có điểm từ 15,5 trở lên là 937, từ 16,0 trở lên là 819, từ 16,5 trở lên là 684 và từ 17,0 trở lên là 575. Số thí sinh có điểm từ 17,5 trở lên là 466 và từ 18,0 trở lên là 371. Số thí sinh có điểm từ 18,5 trở lên là 291 và từ 19,0 trở lên là 227.

+ Khối D1: Có 4.409 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào hệ ĐH của trường ĐH Công đoàn. Số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 1.419, từ 15,5 trở lên là 1.189 và từ 16,0 trở lên là 987.

Số thí sinh có điểm từ 16,5 trở lên là 802, từ 17,0 trở lên là 636, từ 17,5 trở lên là 516 và từ 18,0 trở lên là 406. Số thí sinh có điểm từ 18,5 trở lên là 300 và từ 19,0 trở lên là 218.

Theo kinh nghiệm hàng năm của trường thì chỉ tiêu khối C rơi vào khoảng 300-350, khối D1 khoảng 400-500, còn lại là khối A. Với sự phân bố như vậy thì nhiều khả năng điểm chuẩn vào trường khối A là 16,0; khối C là 18,0 và khối D1 là 17,5.

Nếu lấy mức điểm chuẩn như vậy thì nhà trường sẽ tuyển được 1.614 thí sinh.

Chúng ta cùng đi phân tích khả năng điểm chuẩn của từng ngành bằng cách lọc toàn bộ những thí sinh không đạt yêu cầu.

1. Ngành Bảo hộ lao động: Khoảng 50 chỉ tiêu

Có 9 thí sinh đáp ứng yêu cầu điểm sàn theo khối. Chắc chắn ngành này sẽ có điểm chuẩn là 16,0.

2. Ngành Quản trị kinh doanh: khoảng 450 chỉ tiêu

Có 124 thí sinh khối A và 100 thí sinh khối D1 đáp ứng được điều kiện điểm sàn nên nhiều khả năng điểm chuẩn ngành bằng điểm sàn khối.

3. Ngành Quản trị nhân lực: khoảng 150 chỉ tiêu

Có 29 thí sinh khối A và 49 thí sinh khối D1 đáp ứng được yêu cầu điểm sàn khối. Nhiều khả năng điểm chuẩn ngành bằng điểm sàn khối.

4. Ngành Kế Toán: khoảng 300 chỉ tiêu

+ Khối A: Có 315 thí sinh đạt từ 16,0 trở lên. Số thí sinh có điểm từ 16,5 trở lên là 259, từ 17,0 trở lên là 198, từ 17,5 trở lên là 146 và từ 18,0 trở lên là 109. Số thí sinh có điểm từ 18,5 trở lên là 79 và từ 19,0 trở lên là 62.

+ Khối D1: Có 201 thí sinh đạt từ 17,5 trở lên. Số thí sinh đạt từ 18,0 trở lên là 158, từ 18,5 trở lên là 122 và từ 19,0 trở lên là 82.

Do đó nhiều khả năng ngành này sẽ có điểm chuẩn khối A là 17,0 và khối D1 là 18,5

5. Tài chính ngân hàng: Khoảng 300 chỉ tiêu.

+ Khối A: Có 239 thí sinh đạt từ 16,0 trở lên. Số thí sinh có điểm từ 16,5 trở lên là 197, từ 17,0 trở lên là 161, từ 17,5 trở lên là 123 và từ 18,0 trở lên là 99. Số thí sinh có điểm từ 18,5 trở lên là 75 và từ 19,0 trở lên là 53.

+ Khối D1: Có 146 thí sinh đạt từ 17,5 trở lên. Số thí sinh đạt từ 18,0 trở lên là 122, từ 18,5 trở lên là 99 và từ 19,0 trở lên là 74.

Do đó nhiều khả năng ngành này sẽ có điểm chuẩn khối A là 17,0 và khối D1 là 17,5.

6. Ngành Xã hội học: Khoảng 150 chỉ tiêu

Khối D1 có một thí sinh và khối C có 86 thí sinh đáp ứng được điều kiện điểm sàn khối. Nên điểm chuẩn ngành bằng điểm sàn khối.

7. Ngành Công tác xã hội: Khoảng 130 chỉ tiêu

+ Khối D1: Có 7 thí sinh đáp ứng được điều kiện điểm sàn khối.

+ Khối C: Có 156 thí sinh đạt từ 18,0 trở lên, số thí sinh có điểm từ 18,5 trở lên là 123, từ 19,0 trở lên là 92. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành khối D1: 17,5 và khối C: 18,5

8. Ngành Luật: Khoảng 100 chỉ tiêu

+ Khối D1: có 21 thí sinh đáp ứng được điều kiện điểm sàn khối.

+ Khối C: Có 129 thí sinh đạt từ 18,0 trở lên, số thí sinh có điểm từ 18,5 trở lên là 100, từ 19,0 trở lên là 85 và từ 19,5 trở lên là 73. Do đó nhiều khả năng điểm chuẩn ngành có khối D1: 17,5, khối C: 19,0.

Nguyễn Hùng