Thứ Bẩy, 31/07/2010 - 05:25

Điểm chuẩn ĐH công nghiệp HN cao nhất sẽ là 18

(Dân trí) - Nhìn chung mặt bằng điểm thi của ĐH Công nghiệp Hà Nội năm nay giảm khá nhiều so với kì thi tuyển sinh năm 2009. Đối với khối D1 thì mặt bằng rất thấp, khối A ổn định hơn nhưng tập trung chủ yếu ở vùng 5-6 điểm.

Kết quả thống kê cho thấy, các ngành Công nghệ cơ điện tử, Tài chính - Ngân hàng, Tự động hóa là những ngành được nhiều thí sinh có chất lượng đăng ký nên điểm chuẩn từ 17-18 điểm. Các ngành khác nếu xác định lấy để đảm bảo chất lượng thì chắc chắn còn nhiều chỉ tiêu cho NV2.
 

Thí sinh thi ĐH năm 2010. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Dữ liệu phân tích dựa vào tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (nếu có). Cơ sở phân tích dựa vào số lượng thí sinh đăng ký từng ngành và chỉ tiêu dự kiến của ngành. Thống kê chỉ có tính chất tham khảo, để biết mình có trúng tuyển hay không thí sinh cần đợi nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức.

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Chỉ tiêu dự kiến 400

Ngành có 3.048 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 24,0 và thấp nhất là 1,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 15,0 trở lên là 548.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 15,5 thì sẽ có 477 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 16,0 thì có 423 thí sinh đủ điều kiện. Nếu tăng điểm chuẩn lên 16,5 thì sẽ có 364 thí sinh trúng tuyển. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 16,0.

2. Ngành Công nghệ Cơ điện tử: Chỉ tiêu dự kiến 100

Ngành có 791thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 24,5 và thấp nhất là 2,0. Số thí sinh có tổng điểm từ 15,0 trở lên là 249.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 16,0 thì sẽ có 193 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 16,5 thì có 169 thí sinh đủ điều kiện. Nếu tăng điểm chuẩn lên 17,0 thì sẽ có 152 thí sinh trúng tuyển, tăng mức điểm chuẩn lên 17,5 thì có 130 thí sinh đủ điều kiện, tăng mức điểm lên 18,0 thì có 108 thí sinh đạt và nếu tăng lên 18,5 thì chỉ còn 88 thí sinh đáp ứng yêu cầu. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 18,0.

3. Công nghệ kỹ thuật ô tô: Chỉ tiêu dự kiến 300

Ngành có 2.898 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 22,5 và thấp nhất là 2,0. Số thí sinh có tổng điểm từ 15,0 trở lên là 421.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 15,5 thì sẽ có 365 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 16,0 thì có 311 thí sinh đủ điều kiện. Nếu tăng điểm chuẩn lên 16,5 thì sẽ có 263 thí sinh trúng tuyển. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 16,0.

4. Công nghệ kỹ thuật Điện: Chỉ tiêu dự kiến 300

Ngành có 1.875 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 23,5 và thấp nhất là 2,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 13,5 trở lên là 406.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 14,0 thì sẽ có 356 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 14,5 thì có 247 thí sinh đủ điều kiện. Nếu tăng điểm chuẩn lên 15,0 thì sẽ có 244 thí sinh trúng tuyển. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 14,0 hoặc 14,5.

5. Công nghệ kỹ thuật điện tử: chỉ tiêu dự kiến 300

Ngành có 1.991 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 23,5 và thấp nhất là 3,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 15,0 trở lên là 334, từ 15,5 trở lên là 294 và từ 16,0 trở lên là 249. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 15,5.

6. Khoa học máy tính: chỉ tiêu dự kiến 300

Ngành có 762 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 21,0 và thấp nhất là 3,0. Số thí sinh có tổng điểm từ 13,0 trở lên là 222.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 13,5 thì sẽ có 189 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 14,0 thì có 161 thí sinh đủ điều kiện. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 14,0. Sổ chỉ tiêu còn thiếu dành để xét tuyển NV2.

7. Kế toán: Chỉ tiêu dự kiến 400

+ Khối A: Có 4.490 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất 25,5 và thấp nhất là 2,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 17,0 trở lên là 532.

Tổng số thí sinh có điểm từ 17,5 trở lên là 432, từ 18,0 trở lên là 351 và từ 18,5 trở lên là 274. Số thí sinh có tổng điểm từ 19,0 trở lên là 208.

+ Khối D1: Có 1.609 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 21,5 và thấp nhất là 2,0. Số thí sinh có tổng điểm từ 14,0 trở lên là 252.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 152, từ 16,0 trở lên là 98, từ 17,0 trở lên là 57. Số thí sinh có điểm từ 17,5 trở lên là 47 và từ 18,0 trở lên là 35.

Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn khối A là 18,0 và khối D1 là 17,0.

8. Công kỹ thuật Nhiệt Lạnh: chỉ tiêu dự kiến 100

Ngành có 587 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 19,5 và thấp nhất là 4,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 13,0 trở lên là 149.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 13,5 thì sẽ có 128 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 14,0 thì có 98 thí sinh đủ điều kiện. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 14,0.

9. Quản trị kinh doanh: chỉ tiêu dự kiến 200

+ Khối A: Có 2.278 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất 23,5 và thấp nhất là 3,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 15,0 trở lên là 303.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15,5 trở lên là 246, từ 16,0 trở lên là 195 và từ 16,5 trở lên là 146. Số thí sinh có tổng điểm từ 17,0 trở lên là 100, từ 17,5 trở lên là 80.

+ Khối D1: Có 1.445 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 20,5 và thấp nhất là 2,0. Số thí sinh có tổng điểm từ 14,0 trở lên là 150.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 86, từ 15,5 trở lên là 62, từ 16,0 trở lên là 37. Số thí sinh có điểm từ 16,5 trở lên là 23 và từ 17,0 trở lên là 16.

Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn khối A, D: 16,0

10. Công nghệ dệt may: Chỉ tiêu dự kiến 140

Ngành có 788 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 20,5 và thấp nhất là 4,0. Số thí sinh có tổng điểm từ 13,0 trở lên là 142.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 13,5 thì sẽ có 104 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 14,0 thì có 82 thí sinh đủ điều kiện. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 14,0. Số chỉ tiêu còn thiếu dành để xét NV2.

11. Thiết kế thời trang: Chỉ tiêu dự kiến 80

Ngành có 253 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 18,5 và thấp nhất là 5,0. Số thí sinh có tổng điểm từ 13,0 trở lên là 54.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 13,5 thì sẽ có 45 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 14,0 thì có 37 thí sinh đủ điều kiện. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 14,0. Số chỉ tiêu còn thiếu dành để xét NV2.

12. Công nghệ Hóa học: Chỉ tiêu dự kiến 250

Ngành có 313 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 25,5 và thấp nhất là 5,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 13,0 trở lên là 166.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 13,5 thì sẽ có 153 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 14,0 thì có 143 thí sinh đủ điều kiện. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 14,0. Số chỉ tiêu còn thiếu dành để xét NV2.

13. Ngành Tiếng Anh: Chỉ tiêu dự kiến 200

Ngành có 429 thí sinh dự thi. Tính nhân hệ số môn Ngoại ngữ thì điểm cao nhất là 26,5 và thấp nhất là 6. Số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 278, từ 16,0 trở lên là 241 và từ 16,5 trở lên là 212. Tổng số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 196, từ 17,5 trở lên là 185, từ 18,0 trở lên là 171, từ 18,5 trở lên là 151 và từ 19,0 trở lên là 132. Số thí sinh có điểm từ 19,5 trở lên là 113 và từ 20,0 trở lên là 96.

Nếu trường không xét tuyển NV2 ngành này thì điểm chuẩn sẽ ấn định 16,5. Tuy nhiên nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ ấn định là 18,0. Số chỉ tiêu xét tuyển NV2.

14. Công nghệ tự động hóa: Chỉ tiêu dự kiến 80

Ngành có 844 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 24,5 và thấp nhất là 3,0. Số thí sinh có tổng điểm từ 16,0 trở lên là 203.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 17,0 thì sẽ có 137 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 17,5 thì có 118 thí sinh đủ điều kiện. Nếu tăng điểm chuẩn lên 18,0 thì sẽ có 96 thí sinh trúng tuyển, nếu tăng lên 18,5 thì sẽ có 79 thí sinh và tăng mức điểm chuẩn lên 19,0 thì còn 58 thí sinh đủ điều kiện. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 18,0.

15. Ngành hệ thống thông tin: Chỉ tiêu dự kiến 160.

Ngành có 484 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 25,5 và thấp nhất là 2,0. Số thí sinh có tổng điểm từ 13,0 trở lên là 136.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 13,5 thì sẽ có 114 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 14.0 thì có 97 thí sinh đủ điều kiện. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 14,0. Số chỉ tiêu còn thiếu dành để xét NV2.

16. Ngành Tài chính - Ngân hàng: chỉ tiêu dự kiến 220

+ Khối A: Có 2.220 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất 23,5 và thấp nhất là 2,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 16,0 trở lên là 424.

Tổng số thí sinh có điểm từ 16,5 trở lên là 337, từ 17,0 trở lên là 254 và từ 17,5 trở lên là 200. Số thí sinh có tổng điểm từ 18,0 trở lên là 150, từ 18,5 trở lên là 111.

+ Khối D1: Có 1.053 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 21,5 và thấp nhất là 2,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 14,0 trở lên là 268.

Tổng số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 178, từ 15,5 trở lên là 140, từ 16,0 trở lên là 108. Số thí sinh có điểm từ 16,5 trở lên là 77, từ 17,0 trở lên là 58, từ 17,5 trở lên là 44 và từ 18,0 trở lên là 30.

Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn khối A, D: 17,5.

17. Quản trinh kinh doanh và khách sạn: Chỉ tiêu dự kiến 140

+ Khối A: Có 310 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất 18,5 và thấp nhất là 5,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 13,0 trở lên là 90.

Tổng số thí sinh có điểm từ 13,5 trở lên là 76, từ 14,0 trở lên là 65 và từ 14,5 trở lên là 46. Số thí sinh có tổng điểm từ 15,0 trở lên là 32, từ 15,5 trở lên là 23.

+ Khối D1: Có 367 thí sinh đăng ký. Tổng điểm cao nhất là 17,0 và thấp nhất là 5,0. Số thí sinh có tổng điểm từ 13,0 trở lên là 100.

Tổng số thí sinh có điểm từ 13,5 trở lên là 76, từ 14,0 trở lên là 56, từ 14,5 trở lên là 51. Số thí sinh có điểm từ 15,0 trở lên là 35, từ 15,5 trở lên là 22, từ 16,0 trở lên là 14 và từ 16,5 trở lên 10.

Nhiều khả năng điểm chuẩn ấn định khối A, D là 15,0. Số chỉ tiêu còn thiếu dành để xét NV2.

18. Kỹ thuật phần mềm: Chỉ tiêu dự kiến 160

Ngành có 783 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đạt từ 13,0 trở lên là 249, từ 13,5 trở lên là 227, từ 14,0 trở lên là 184. Tổng số thí sinh có điểm từ 14,5 trở lên là 149, từ 15,0 trở lên là 123 và từ 15,5 trở lên là 108. Số thí sinh có tổng điểm từ 16,0 trở lên là 92, từ 16,5 trở lên là 73 và từ 17,0 trở lên là 74. Nhiều khả năng ngành này sẽ ấn định là 15,0. Số chỉ tiêu còn thiều dành để xét NV2.

19. Việt Nam học: chỉ tiêu dự kiến 70

Ngành có 192 thí sinh đăng ký, tổng điểm cao nhất là 17,0 và thấp nhất là 1,5. Số thí sinh có tổng điểm từ 13,0 trở lên là 22.

Nếu ấn định điểm chuẩn là 13,5 thì sẽ có 14 thí sinh đạt, tăng mức điểm chuẩn lên 14,0 thì có 13 thí sinh đủ điều kiện. Do đó nhiều khả năng ngành này ấn định điểm chuẩn là 14,0. Số chỉ tiêu còn thiếu dành để xét NV2.

Nguyễn Hùng