Thứ Tư, 21/07/2010 - 16:56

Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải có thể ở mức 16,5

(Dân trí) - Theo thống kê của Dân trí thì Trường ĐH Giao thông Vận tải cơ sở phía Bắc có 3.564 thí sinh đạt mức điểm từ 16,5 trở lên. Tổng số thí sinh đạt từ 17 điểm trở lên là 3.114.

Năm 2010, chỉ tiêu của cơ sở phía Bắc là 3.200. Theo quy định của Bộ GD-ĐT thì các trường được phép gọi không quá 10% so với chi tiêu. Như vậy nhiều khả năng điểm chuẩn của trường có thể sẽ ấn định ở mức 16,5.

Kết quả thông kê dựa vào tổng điểm 3 môn thi và điểm ưu tiên (nếu có). Đây chỉ là thông tin có tính chất tham khảo, để biết có trúng tuyển hay không thí sinh cần đợi trường công bố điểm chuẩn chính thức.

Để thí sinh có thể đánh giá cơ hội trúng tuyển vào các ngành đào tạo, Dân trí xin đưa ra thống kê phổ điểm của các ngành tuyển sinh của trường.

1. Ngành Xây dựng cầu đường

Có 4.783 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 28,0 và thấp nhất 4,5. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 1.678.

Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 1.515, từ 18,0 trở lên là 1.193, từ 19,0 trở lên là 888 và từ 20.0 trở lên là 635. Có 530 thí sinh đạt mức điểm từ 20,5 trở lên, từ 21,0 trở lên có 440 thí sinh đủ điều kiện. Số thí sinh đạt điểm từ 21,5 trở lên là 346 và từ 22,0 trở lên là 281.

2. Ngành Vô tuyến điện và Thông tin liên lạc

Chỉ có 129 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 25,0 và thấp nhất 5,5. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 44. Như vậy điểm chuẩn ngành này sẽ ở mức 16,5

3. Ngành Tự động hóa

Chỉ có 155 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 21,5 và thấp nhất 6,0. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 44. Như vậy điểm chuẩn ngành này sẽ ở mức 16,5

4. Ngành Cơ khí chuyên dùng

Có 239 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 25,5 và thấp nhất 5,0. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 52. Như vậy điểm chuẩn ngành này sẽ ở mức 16,5.

5. Ngành Vận tải

Có 243 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 23,0 và thấp nhất 5,0. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 31. Như vậy điểm chuẩn ngành này sẽ ở mức 16,5.

6. Ngành kỹ thuật điện - điện tử

Có 464 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 25,0 và thấp nhất 5,0. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 117. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 101, từ 17,5 trở lên là 90, từ 18,0 trở lên là 79.

7. Ngành Tin học

Có 216 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 22,0 và thấp nhất 5,0. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 50. Như vậy điểm chuẩn ngành này sẽ ở mức 16,5.

8. Ngành kỹ thuật môi trường

Có 89 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 22,5 và thấp nhất 5,5. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 12. Như vậy điểm chuẩn ngành này sẽ ở mức 16,5.

9. Ngành kỹ thuật an toàn giao thông

Số thí sinh đạt điểm từ 16,5 trở lên là 8. Như vậy điểm chuẩn ngành này sẽ ở mức 16,5.

10. Ngành kỹ thuật xây dựng

Có 612 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 25,5 và thấp nhất 5,0. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 184. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 156, từ 17,5 trở lên là 133, từ 18,0 trở lên là 110. Có 94 thí sinh đạt từ 18,5 trở lên, nếu từ 19,0 trở lên có 69 thí sinh.

11. Ngành Kinh tế vận tải

Có 660 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 26,0 và thấp nhất 5,0. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 209. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 179, từ 17,5 trở lên là 145, từ 18,0 trở lên là 116. Có 99 thí sinh đạt từ 18,5 trở lên, nếu từ 19,0 trở lên có 82 thí sinh.

12. Ngành Kinh tế xây dựng

Có 1.071 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 26,0 và thấp nhất 4,0. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 397. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 335, từ 17,5 trở lên là 291, từ 18,0 trở lên là 238. Có 203 thí sinh đạt từ 18,5 trở lên, nếu từ 19,0 trở lên có 157 thí sinh và từ 19,5 trở lên có 113 thí sinh.

13. Ngành Kinh tế bưu chính viễn thông

Có 656 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 24,0 và thấp nhất 5,0. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 167. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 137, từ 17,5 trở lên là 114, từ 18,0 trở lên là 89.

14. Ngành Quản trị kinh doanh

Có 365 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 22,5 và thấp nhất 5,0. Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 66.

15. Ngành kế toán

Có 1.575 thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này. Tổng điểm cao nhất là 25,0 và thấp nhất 4,5 Tổng số thí sinh có điểm đạt từ mức 16,5 trở lên là 488. Số thí sinh có điểm từ 17,0 trở lên là 421, từ 17,5 trở lên là 358, từ 18,0 trở lên là 296. Có 229 thí sinh đạt từ 18,5 trở lên, nếu từ 19,0 trở lên có 178 thí sinh và từ 19,5 trở lên có 129 thí sinh và từ 20,0 trở lên là 89.

Nguyễn Hùng