Thứ Ba, 09/08/2011 - 20:31

Điểm chuẩn ĐH Văn hóa Hà Nội

(Dân trí)- Trường ĐH Văn hóa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn NV1. Trường xét tuyển 180 chỉ tiêu NV2 và xét tuyển NV3 đối với hệ Cao đẳng.
 >> Công bố điểm chuẩn ĐH, CĐ 2011

Điểm trúng tuyển NV1:

· Ngành Kinh doanh XBP (601): Khối C: 14.5; Khối D1: 13.0

· Ngành Khoa học Thư viện (602): Khối C: 14.0; Khối D1: 13.0

Ngành Thông tin học ( 603): Khối C: 14.0; Khối D1: 13.0

· Ngành Bảo tàng học (604): Khối C: 14.0; Khối D1: 13.0

Ngành Văn hóa học (605): Khối C: 14; Khối D1: 13

· Ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) (615) : Khối C: 16.5, Khối D1: 15.5

· Ngành Sáng tác Văn học ( chuyên ngành Viết báo) (614): Khối C: 14.0

· Ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số, chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hóa (606): Khối C: 14.0; Khối D1: 13.0

Ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số, Chuyên ngành Tổ chức các hoạt động văn hóa (607) : Khối R1: 15.0

· Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý Nghệ thuật (613): Khối R1: 16.5; Khối R2: 17.5

· Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Chính sách văn hóa (610): Khối C: 14.5

· Ngành Quản lý văn hóa , chuyên ngành Mỹ thuật – Quảng cáo (611): Khối N1: 16.5

· Ngành Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc (612) : Khối N2: 18.5

Lưu ý: Điểm trúng tuyển trên đây áp dụng đối với HSPT, KV3. Các đối tượng ưu tiên 1 và 2 cách nhau 1.0 điểm; khu vực liền kề cách nhau: 0.5 điểm. Giấy triệu tập nhập học đối với thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi đến Ban tuyển sinh thuộc các Sở GD-ĐT (riêng mã hồ sơ 99: nhận Giấy triệu tập nhập học tại Phòng Đào tạo Trường ĐH Văn hóa Hà Nội ).

Chỉ tiêu xét NV2:

· Ngành Khoa học Thư viện: 50 chỉ tiêu, tuyển khối D1 và C

Ngành Thông tin học (602): 30 chỉ tiêu, tuyển khối D1 và C

· Ngành Bảo tàng học (603): 50 chỉ tiêu, tuyển khối D1 và C

· Ngành Văn hóa học (605): 50 chỉ tiêu, tuyển các khối C, D1.

Ngành Sáng tác văn học ( chuyên ngành Viết báo) ( 614): 25 chỉ tiêu, tuyển các khối C, D1

Lưu ý:

- Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển NV2: Tổng điểm thi ít nhất phải bằng điểm trúng tuyển NV1 của khối thi và ngành tương ứng.

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 25/8 đến 17g ngày 15/9/2011 ( theo dấu bưu điện)

- Hồ sơ bao gồm: giấy chứng nhận kết quả thi (số 1) có dấu đỏ của trường dự thi + đơn đăng ký xét tuyển NV2 + phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc + lệ phí: 20.000 đ (gửi riêng bằng thư chuyển tiền qua bưu điện)

Chỉ tiêu xét NV3: Dành cho đào tạo trình độ Cao đẳng

· Ngành Khoa học Thư viện (C62): 70 chỉ tiêu

· Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch (C65): 130 chỉ tiêu

· Ngành Quản lý văn hóa - Chính sách VH (C61): 130 chỉ tiêu

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm: 70 chỉ tiêu

Lưu ý:

- Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển NV3: Tổng điểm thi ít nhất phải bằng điểm sàn cao đẳng do Bộ GD-ĐT quy định

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 20/9 đến 17g ngày 10/10/2011.

- Hồ sơ bao gồm: giấy chứng nhận kết quả thi (số 2) có dấu đỏ của trường dự thi + đơn đăng ký xét tuyển NV3 + phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc + lệ phí: 20.000 đ (gửi riêng bằng thư chuyển tiền qua bưu điện)

Thông tin cụ thể, chi tiết có thể liên hệ theo số điện thoại: (04) 3.8511.971, (04) 3.8511.973, nghe lời chào thì bấm tiếp các máy lẻ: 104 hoặc 105.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi qua đường Bưu điện hay nộp trực tiếp tại Trường ĐH Văn hóa Hà Nội đều có giá trị như nhau.

Hồng Hạnh